Inhoudsopgave:

  1. Welk deeltje gaat sneller dan het licht?
  2. Wat is sneller stroom of licht?
  3. Kan je sneller dan het licht reizen?
  4. Wat gebeurt er als je in een wormgat terecht komt?
  5. Wat is de snelheid van stroom?
  6. Hoe snel gaat lichtsnelheid?
  7. Hoe snel kan men reizen in de ruimte?
  8. Hoe werkt tijd in de ruimte?

Welk deeltje gaat sneller dan het licht?

Wetenschappers van de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) hebben opnieuw vastgesteld dat een minuscuul deeltje, het zogenoemde neutrino, sneller gaat dan het licht. In september had CERN dat na een eerste experiment ook al vastgesteld, maar wereldwijd was er scepsis.

Wat is sneller stroom of licht?

Volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein kan niets zich sneller voortbewegen dan het licht: zijn beroemde E=mc2 vergelijking. Die staat voor energie is gelijk aan de massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat.

Kan je sneller dan het licht reizen?

De lichtsnelheid (299.792 kilometer per seconde) is de hoogst mogelijke snelheid in de natuur. ... Die theorie staat als een huis, en vrijwel niemand twijfelt er dan ook aan dat de lichtsnelheid echt de maximumsnelheid in het heelal is. Sneller reizen dan een lichtstraal is dus niet mogelijk.

Wat gebeurt er als je in een wormgat terecht komt?

Een wormgat breekt die natuurwet niet. Het is feitelijk een sluiproute die je in staat stelt om nog sneller dan wanneer je met de snelheid van het licht via de conventionele route van A naar B reist, bij je eindpunt te arriveren.

Wat is de snelheid van stroom?

De snelheid in een stroming kan per plaats zeer verschillen. Vaak geldt bij benadering dat de stroomsnelheid het hoogst is in het midden van een stroming, en gelijk is aan 0 bij de randen. De gemiddelde stroomsnelheid van de Rijn varieert in Nederland van 0,5 tot 1,5 m/s.

Hoe snel gaat lichtsnelheid?

Daarmee kwamen we op een lichtsnelheid van niet minder dan 392.000.000 meter per seconde, ruim dertig procent hoger dan de werkelijke lichtsnelheid van 299.792.458 m/s.

Hoe snel kan men reizen in de ruimte?

In een vacuüm reist een lichtdeeltje met een snelheid van 299.792 kilometer per seconde. Dat komt neer op 1.079 miljard kilometer per uur. Ongelofelijk snel dus. Toch kan dit best wel langzaam zijn, als je andere planeten in ons zonnestelsel probeert te bereiken.

Hoe werkt tijd in de ruimte?

In het begin werkte GPS niet zonder rekening te houden met het feit dat tijd wat sneller gaat ter hoogte van die satelliet dan hier. Dat zit zo: tijd is geen vast, universeel stromend iets dat overal op dezelfde snelheid gaat, zoals we vaak denken. Hoe dichter je bij een zwaartekrachtbron komt, hoe langzamer tijd gaat.