Inhoudsopgave:

  1. Hoe werkt neurale netwerken?
  2. Wat is artificieel neuraal netwerk?
  3. Hoe werkt deep learning?
  4. Wat is deep learning voorbeeld?
  5. Wat is deep learning in het onderwijs?

Hoe werkt neurale netwerken?

Een neuraal netwerk is software of hardware die de werking van de hersenen nabootst. Door de afzonderlijke 'hersencellen' nog meer op echte hersencellen te laten lijken, is voor een taak als spraakherkenning veel minder energie nodig. Zo gaan slimme apparaten veel langer met hun batterijen doen.

Wat is artificieel neuraal netwerk?

Een biologisch of artificieel neuraal netwerk bestaat uit een groot aantal eenvoudige eenheden, neuronen, die signalen ontvangen en naar elkaar overbrengen. De neuronen zijn eenvoudige informatieverwerkers, die bestaan uit een cellichaam en draden die de neuronen met elkaar verbinden.

Hoe werkt deep learning?

Deep learning is een subveld van machine learning. Deep learning wordt gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken. Deep learning stelt computers in staat om nieuwe dingen te leren van grote hoeveelheden data. Voorbeelden zijn beeldherkenning, spraakherkenning, spelen van bordspel programma's of vertalingen.

Wat is deep learning voorbeeld?

Deep learning is een subveld van machine learning. Deep learning wordt gebaseerd op kunstmatige neurale netwerken. Deep learning stelt computers in staat om nieuwe dingen te leren van grote hoeveelheden data. Voorbeelden zijn beeldherkenning, spraakherkenning, spelen van bordspel programma's of vertalingen.

Wat is deep learning in het onderwijs?

Deep Learning is een onderwijsconcept waarin de eigen leervragen van kinderen in relatie tot hun omgeving centraal staan. Het is betekenisvol en kindgericht onderwijs waarbij het gaat om de brede ontwikkeling van kinderen. ... De ontwikkelingen van de kinderen op De Nieuwe School worden dagelijks gevolgd.