Inhoudsopgave:

 1. Wat is een biologische benadering?
 2. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van het biologische perspectief?
 3. Hoe verwerkt het brein informatie?
 4. Welke benaderingen zijn er?
 5. Wat is een psychologische benadering?
 6. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de zeven belangrijkste perspectieven biologisch cognitief etc om menselijk gedrag te verklaren?
 7. Wat is een introspectie?

Wat is een biologische benadering?

De biologische benadering gaat uit van de fysionomische en genetische aspecten, die de grondslag vormen van ons gedrag. Verder niets. Het is dan ook van alle psychologische scholen de enige die uitsluitend uitgaat van het lichaam als basis van onderzoek en conclusies.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van het biologische perspectief?

Het biologisch perspectief richt zich op;
 • - het zenuwstelsel. ...
 • - Genetica (erfelijkheid) ...
 • - mentale processen, zoals gedachten, leren, geheugen en perceptie. ...
 • Het behavioristische perspectief richt zich op; ...
 • - beheersing van gedrag door de omgeving. ...
 • Het mens- als geheelperspectief omvat;

Hoe verwerkt het brein informatie?

Sensibele neuronen merken een impuls op, zetten deze om in een elektrisch signaal en sturen deze naar de hersenen, waar het in een specifiek deel verwerkt wordt. Om de reactie tot stand te brengen wordt er vanuit de betreffende delen van de cortex weer elektrische signalen via motorische neuronen naar spieren gestuurd.

Welke benaderingen zijn er?

De vier basisbenaderingen voor hulpverleners
 1. De systeemtheorie. Volgens de systeemtheorie kan een mens niet los worden gezien van zijn context, zijn omgeving. ...
 2. De oplossingsgerichte benadering. ...
 3. De cognitief gedragsmatige benadering. ...
 4. Het sociaal competentie model.
14-Sept-2013

Wat is een psychologische benadering?

Er wordt hierbij gekeken naar de relatie en interactie van organisme en zijn omgeving. Binnen deze stroming wordt een model opgesteld tussen wat de mens als prikkels ontvangt en hoe hij daar op reageert. Het richt zich op waarneembaar gedrag en is minder gericht op geestelijke en psychische activiteit.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de zeven belangrijkste perspectieven biologisch cognitief etc om menselijk gedrag te verklaren?

Zoekt de oorzaken van het gedrag in lichamelijke processen als hersenfunctie en genetica. De nadruk ligt op mentale processen, zoals leren, geheugen, perceptie en denken als vormen van informatieverwerking.

Wat is een introspectie?

(psychologie) activiteit waarbij de eigen gedachten, gevoelens en herinneringen tot onderwerp van overdenking gemaakt worden, innerlijke zelfwaarneming Woordherkomst afgeleid van het Franse introspection of daarvoor van het Latijnse 'specere' kijken met het voorvoegsel intro- Synoniem...