Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn de verschillen tussen ongeconditioneerde en geconditioneerde stimulus?
  2. Wat is geconditioneerde respons?
  3. Wat is een neutrale stimulus NS )? Geef een voorbeeld?
  4. Wat is geconditioneerde stimulus?
  5. Wat is een ongeconditioneerde stimulus UCS )? Geef een voorbeeld?
  6. Welke twee vormen van conditionering zijn er?
  7. Wat is de stimulus?
  8. Wat is een onvoorwaardelijke prikkel?
  9. Wat is instrumenteel leren?

Wat zijn de verschillen tussen ongeconditioneerde en geconditioneerde stimulus?

De termen die hierbij gebruikt worden, zijn: Ongeconditioneerde stimulus: het eten. Geconditioneerde stimulus: de bel. Ongeconditioneerde reactie: kwijlen door het voedsel.

Wat is geconditioneerde respons?

geconditioneerde respons - Respons die in het klassiek conditioneren ontstaat doordat een geconditioneerde prikkel verbonden wordt met een ongeconditioneerde prikkel, en aldus een ongeconditioneerde respons vervangt.

Wat is een neutrale stimulus NS )? Geef een voorbeeld?

Op dit moment noemen we de neutrale stimulus dan een geconditioneerde stimulus (CS) en de respons een geconditioneerde respons. (CR) De conditionering heeft dan plaatsgevonden. Bijvoorbeeld; een bel klinkt (NS) en je gaat eten (UCS) en als reactie op het eten komt er speeksel vrij (UCR).

Wat is geconditioneerde stimulus?

In de klassieke conditionering de situatie waarbij een nieuwe stimulus, die sterk lijkt op de bestaande (on)geconditioneerde stimulus, dezelfde respons bij een organisme oproept.

Wat is een ongeconditioneerde stimulus UCS )? Geef een voorbeeld?

Klassiek conditioneren gebeurt door een neutrale of conditionele stimulus/voorwaardelijke prikkel (CS: bijvoorbeeld een toontje of lichtflits) te laten volgen door een ongeconditioneerde stimulus/onvoorwaardelijke prikkel (UCS: bijvoorbeeld een milde elektrische schok).

Welke twee vormen van conditionering zijn er?

Er zijn twee soorten van conditionering: klassieke of respondente conditionering en operante of instrumentele conditionering.

Wat is de stimulus?

een prikkel of een situatie die een bepaalde reactie teweegbrengt.

Wat is een onvoorwaardelijke prikkel?

Klassiek conditioneren gebeurt door een neutrale of conditionele stimulus/voorwaardelijke prikkel (CS: bijvoorbeeld een toontje of lichtflits) te laten volgen door een ongeconditioneerde stimulus/onvoorwaardelijke prikkel (UCS: bijvoorbeeld een milde elektrische schok).

Wat is instrumenteel leren?

Operante conditionering of instrumenteel leren is het leerproces waarbij een respons in een bepaalde context gevolgd wordt door een bekrachtiger (Engels: reinforcer) of bestraffer (Engels: punisher).