Inhoudsopgave:

 1. Wat kun je met neurowetenschappen?
 2. Wat is een neurowetenschapper?
 3. Hoe word je neurowetenschapper?
 4. Wat doet een hersenwetenschapper?
 5. Waarom neuropsychologie studeren?
 6. Wat is een Neuro Psycholoog?
 7. Waar staat neurologie voor?
 8. Hoe word je neuropsycholoog?
 9. Wat is een neurofysioloog?
 10. Waar werken neuropsychologen?
 11. Wat kan je doen als neuropsycholoog?
 12. Wat doet een neuropsychologie?

Wat kun je met neurowetenschappen?

Neurowetenschappen expertise onontbeerlijk is veel loopbaantrajecten, zoals de academische wetenschap en de geneeskunde. Anderen zijn: onderwijs, de openbare orde, de biotechnologie, uitgeverij, wetenschappelijk schrijven, filantropie en recht.

Wat is een neurowetenschapper?

Neurowetenschap is de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van het zenuwstelsel. Het is een relatief jong vakgebied binnen de natuurwetenschappen, met verschillende specialisaties, bijvoorbeeld de neurofysiologie en de neuroanatomie, die onderling echter nauw samenhangen.

Hoe word je neurowetenschapper?

Er zijn meer universiteiten die een combinatie van psychologie en biologie aanbieden, maar Psychobiologie is de enige bachelor waarin je je helemaal focust op het menselijke brein en al zijn eigenaardigheden. Je krijgt onderwijs van docenten en onderzoekers met expertises in neurobiologie, psychologie en geneeskunde.

Wat doet een hersenwetenschapper?

Hersenwetenschappers, zoals die bij het Nederlands Herseninstituut, specialiseren zich in het bestuderen van de hersenen en het zenuwstelsel. We staan voor de lastige opgave te ontcijferen hoe het brein allerlei processen in het lichaam precies aanstuurt.

Waarom neuropsychologie studeren?

Na je studie Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde Psychologie in de richting Klinische neuropsychologie terecht kunt komen, zijn: Psycholoog in een ziekenhuis, revalidatiekliniek of psychiatrische inrichting. Promovendus aan een universiteit. Research-medewerker bij een farmaceutisch bedrijf.

Wat is een Neuro Psycholoog?

De neuropsycholoog stelt met behulp van psychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven. Met andere woorden: als iemand op een (bepaald) gebied niet meer goed functioneert, gaat de neuropsycholoog na of dit het gevolg is van een beschadiging of storing in de hersenen.

Waar staat neurologie voor?

Neurologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van neurologische aandoeningen: ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak behandeld door een neuroloog.

Hoe word je neuropsycholoog?

Hoe word je een Neuropsycholoog? Om Neuropsycholoog te worden moet je na een driejarige Bachelor Psychologie (WO) met de hoofdrichting Neuropsychologie een Master doen in Neuropsychologie. Registratie via het NIP/BIG (zie bronnenlijst).

Wat is een neurofysioloog?

Het specialisme Klinische Neurofysiologie helpt bij het stellen van een diagnose bij neurologische aandoeningen zoals bewustzijnsstoornissen, bewegingsstoornissen, verlammingen en gevoelsstoornissen. Klinisch neurofysiologen onderzoeken hiervoor de werking en functies van de hersenen, spieren, zenuwen en bloedvaten.

Waar werken neuropsychologen?

Zij werken o.a. op Neuro(psycho)logische afdelingen van ziekenhuizen, in revalidatiecentra, in de psychiatrie en geriatrie. Neuropsychologen kunnen werken met neurologische en psychiatrische patiënten die door ziekte of aandoening te maken hebben met cognitieve problemen (concentratie, geheugen, motoriek, gedrag).

Wat kan je doen als neuropsycholoog?

De neuropsycholoog stelt met behulp van psychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven. Met andere woorden: als iemand op een (bepaald) gebied niet meer goed functioneert, gaat de neuropsycholoog na of dit het gevolg is van een beschadiging of storing in de hersenen.

Wat doet een neuropsychologie?

De neuropsychologie bestudeert hoe de werking van de hersenen en het menselijke gedrag met elkaar samenhangen. Met neuropsychologisch onderzoek proberen we zo goed mogelijk de cognitieve functies in kaart te brengen.