Inhoudsopgave:

  1. Wat is de kunsttaal?
  2. Wat is de bekendste kunsttaal?
  3. Wat is Taalkunst?
  4. Is formeel beleefd?
  5. Hoe heet een Bosgod?
  6. Wat betekent concluderen?
  7. Wat betekent Ik ben formeel?

Wat is de kunsttaal?

Bewust door iemand bedacht taalsysteem, meestal met de bedoeling de volkeren van de aarde dichter tot elkaar te brengen. Bekende voorbeelden zijn het Esperanto, het Volapük, het Ido en Glossa.

Wat is de bekendste kunsttaal?

Lijst van kunsttalen
NaamJaarKorte omschrijving
EsataGebaseerd op het Engels
Esperantido
Esperanto1887De bekendste kunsttaal
Euronord1965Gebaseerd op de Germaanse talen

Wat is Taalkunst?

v. (de kunst, die zich van de taal bedient, het scheppen van iets schoons met woorden): opvattingen omtrent taalkunst.

Is formeel beleefd?

We gebruiken het onderscheid formeel / informeel om naar stilistische variatie in het woordgebruik te verwijzen. Met formele varianten worden woorden en woordcombinaties bedoeld die een stijf, plechtig karakter hebben.

Hoe heet een Bosgod?

Een faun is een mythologisch wezen. Het was een god uit de Romeinse sagenleer. Later werd de faun vaak als bosgod voorgesteld. Een faun heeft (vaak, maar niet altijd) het achterlichaam van een bok, met gespleten hoeven, en het bovenlichaam van een mens.

Wat betekent concluderen?

concluderen - Werkwoord 1. (ov) tot een eis komen ♢ Hij werd tot invrijheidsstelling geconcludeerd. 2. (ov) tot een besluit komen, een conclusie trekken ♢ Hieruit concludeer ik dat u niet goed genoeg opgelet heeft.

Wat betekent Ik ben formeel?

Formeel betekent 'officieel' of 'zoals het hoort'. Het tegenovergestelde van formeel is 'informeel'. Het woord formeel komt veel voor in het hedendaagse taalgebruik: op een uitnodiging kan bijvoorbeeld staan dat de dresscode formeel is.