Inhoudsopgave:

  1. Wat als je een psycholoog niet kan betalen?
  2. Hoeveel cliënten per dag psycholoog?
  3. Wat kost een psychologisch consult?
  4. Kan je gratis naar een psycholoog?
  5. Hoeveel mag een psycholoog vragen?
  6. Welke testen neuropsychologisch onderzoek?

Wat als je een psycholoog niet kan betalen?

Kan ik bij om het even wie terecht? De terugbetaling verloopt via psychiatrische ziekenhuizen. Zij sluiten straks contracten af met klinisch psychologen in de buurt. Als patiënt zal je dus niet bij eender wie kunnen aankloppen.

Hoeveel cliënten per dag psycholoog?

Meestal heb ik zo'n 4 à 5 cliënten op een dag die elk ongeveer een uur (of anderhalf uur) bij mij op gesprek komen.

Wat kost een psychologisch consult?

De kosten die je betaalt voor een consult bij een psycholoog hangen af van verschillende factoren, zoals jouw verzekering. Gemiddeld kost een sessie van 45 tot 60 minuten jou ongeveer €98,-. Wij helpen je met de best passende hulp, maar ook met alle relevante informatie over wat een psycholoog kost.

Kan je gratis naar een psycholoog?

Je eerste gesprek is gratis als je: Met een heel dringend probleem komt. Bent doorverwezen door een huisarts, psychiater, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of arts van Kind en Gezin.

Hoeveel mag een psycholoog vragen?

In een klassiek systeem van betaling per prestatie heeft de psycholoog een vergoeding van minstens 75 € nodig om zijn praktijk voltijds open te kunnen houden.

Welke testen neuropsychologisch onderzoek?

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden een aantal cognitieve functies in kaart gebracht zoals geheugen, concentratie, werktempo, taal, ruimtelijk inzicht en planning. U krijgt vragen te beantwoorden, opdrachten uit te voeren en vragenlijsten in te vullen.