Inhoudsopgave:

 1. Waar vindt gentrificatie plaats?
 2. Wat houd gentrificatie in?
 3. Wat zijn de nadelen van gentrificatie?
 4. Waar komt het woord gentrificatie vandaan?
 5. Wat is een suburbanisatie?
 6. Wat is geen gevolg van gentrificatie?
 7. Waarom moeten buurtbewoners soms verhuizen als in hun buurt gentrificatie optreedt?
 8. Waarom komt gentrificatie voor in de Afrikaanderwijk?
 9. Wat zijn twee voordelen en twee nadelen van gentrificatie?
 10. Hoe ontstaat een agglomeratie?
 11. Wat is een Primate City?
 12. Wat is compacte Stadbeleid?
 13. Waarom is gentrificatie een probleem?
 14. Waarom is gentrificatie goed?
 15. Waardoor werd de Afrikaanderwijk een achterstandswijk?

Waar vindt gentrificatie plaats?

Gentrificatie is eigenlijk het vernieuwen en renoveren van oude, vervallen gebouwen in een stad. Vaak is dit dichtbij het centrum. Hierbij worden vaak de armere mensen verdreven uit het stadscentrum omdat de huurprijzen te hoog worden voor hen om te betalen.

Wat houd gentrificatie in?

Afgeleid van het Engelse woord voor adel – gentry – is gentrificatie, ook wel bekend als verzaveling, de opwaardering of upgrade van een oude buurt in een stad met als doel rijkere bewoners aan te trekken.

Wat zijn de nadelen van gentrificatie?

Nadelen zijn er ook. Oorspronkelijke bewoners kunnen vervreemden van de wijk, met al die onbekende mensen en winkels. Ook verdringing kan optreden, want gentrificatie gaat vaak gepaard met hogere – en voor de oorspronkelijke bewoners onbetaalbare – huizenprijzen.

Waar komt het woord gentrificatie vandaan?

De term gentrificatie is van Engelse oorsprong en verwijst naar het begrip gentry, de aanduiding voor niet-aristocratische Engelse grondbezitters ('people of good social position next below the nobility' vgl. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English).

Wat is een suburbanisatie?

Urbanisatie is kort gezegd eigenlijk de trek van mensen vanuit dunbevolkte gebieden (zoals dorpjes) naar dichtbevolkte gebieden (zoals steden). Suburbanisatie is dus eigenlijk de trek van dichtbevolkte gebieden naar dunbevolkte gebieden. Mensen gaan wonen op het platteland of in de gebieden rondom de stad.

Wat is geen gevolg van gentrificatie?

De huidige woning wordt namelijk te klein, te groot, of simpelweg onbetaalbaar. Maar gentrificatie maakt het lastig of onmogelijk een andere, betaalbare woning te vinden. Ook voor nieuwkomers betekent gentrificatie minder woonkansen, en dus meer uitsluiting.

Waarom moeten buurtbewoners soms verhuizen als in hun buurt gentrificatie optreedt?

Maar wanneer zij moeten of willen verhuizen, werpt gentrificatie steeds grotere barrières op. Gezinsuitbreiding, echtscheiding en baanverlies maken verhuizen noodzakelijk. De huidige woning wordt namelijk te klein, te groot, of simpelweg onbetaalbaar.

Waarom komt gentrificatie voor in de Afrikaanderwijk?

Door de stijging van de huizenprijzen worden arme mensen gedwongen naar een andere wijk te verhuizen. Waarom komt gentrificatie voor in de Afrikaanderwijk? Er komen betere koopwoningen voor mensen met werk en een stabiel inkomen. Dit trekt mensen uit de middenklasse aan.

Wat zijn twee voordelen en twee nadelen van gentrificatie?

1) Er ontstaan meer gemengde wijken. 2) De kwaliteit van de woningen verbetert. Twee nadelen gevraagd: 1) De oorspronkelijke bewoners kunnen de hoge prijzen niet meer betalen en moeten vertrekken.

Hoe ontstaat een agglomeratie?

Agglomeraties konden ontstaan doordat snelle vervoerwijzen beschikbaar kwamen (trein, tram en auto) waardoor bewoners zich binnen hetzelfde tijdbudget over veel grotere afstanden konden verplaatsen. Zo kon het dagelijks leefpatroon van de bewoners zich over een veel groter gebied uitstrekken.

Wat is een Primate City?

Een primate city is een stad die ver boven de tweede stad uit steekt. Dus als de tweede stad van het land bv. 2 miljoen inwoners, maar de eerste stad (de primate city) heeft dan dus iets van 4 miljoen of meer inwoners. Voorbeelden zijn Parijs en Buenos Aires.

Wat is compacte Stadbeleid?

Al decennialang probeert de Rijksoverheid het stedelijk gebied compact te houden. Doel van dit beleid is het open landschap te behouden en de mobiliteit te beperken. Bovendien zijn steden belangrijk voor de economie.

Waarom is gentrificatie een probleem?

Door gentrificatie worden woningen nadat ze vrijkomen vaak onbetaalbaar. Sociale huurhuizen worden verkocht aan de hoogste bieder of verhuurd tegen de hoge marktprijs. De toegankelijkheid van de betaalbare huursector gaat zienderogen achteruit.

Waarom is gentrificatie goed?

Gentrification biedt naast een (vaak particuliere) investering in de kwaliteit van de stad nog andere voordelen. Het creëert banen, de mondigheid van de buurt wordt vergroot, WOZ-waarden stijgen waardoor de OZB-inkomsten voor de stad toenemen, en het draagvlak voor voorzieningen verruimt.

Waardoor werd de Afrikaanderwijk een achterstandswijk?

Waardoor werd de Afrikaanderwijk een achterstandswijk? Door sluiting van de havens en automatisering gingen veel banen verloren. Inwoners die wel een goed inkomen hadden, verhuisden uit de wijk. De achterblijvers en nieuwe bewoners waren arm, werkloos en ongeschoold.