Inhoudsopgave:

  1. Hoe geven zenuwen signalen door?
  2. Wat is grijze stof in de hersenen?
  3. Wat is de functie van axonen?
  4. Wat is een myeline?
  5. Wat is een neuriet?

Hoe geven zenuwen signalen door?

Als zintuigen geprikkeld worden, worden via zenuwen signalen naar de hersenen gestuurd. Deze signalen worden impulsen genoemd. Impulsen worden via zenuwcellen naar de hersenen gestuurd. In de hersenen worden impulsen verwerkt.

Wat is grijze stof in de hersenen?

De grijze stof bestaat uit de cellichamen van zenuwcellen. De witte stof bevat de lange uitlopers (de axonen) van deze zenuwcellen. De uitlopers van de zenuwcellen zijn omwonden door speciale isolerende cellen die een witte substantie bestaande uit eiwitten en vetten bevatten.

Wat is de functie van axonen?

Een axon is een uitloper van een zenuwcel. Hij geeft elektrische impulsen door en zo zorgt voor informatieoverdracht in de hersenen. ... Een axon geleidt signalen van de zenuwcellen af, een dendriet geleidt signalen ernaartoe. Axonen zijn lang en dun, dendrieten zijn dik en sterk vertakt.

Wat is een myeline?

Isolerende laag rond de zenuwcellen vergelijkbaar met de isolatie om een koperen stroomdraad. Het zorgt ervoor dat de elektrische geleiding van de zenuwcellen naar de axon-uiteinden snel en correct plaatsvindt.

Wat is een neuriet?

Een neuriet is een uitloper van het perikaryon van een zenuwcel (neuron). ... De term neuriet wordt vooral gebruikt voor nog niet volgroeide neuronen – vooral in verband met celkweken – waar het vanwege de nog niet voltooide celdifferentiatie moeilijk is axonen van dendrieten te onderscheiden.