Inhoudsopgave:

  1. Wat is taalniveau A2?
  2. Welk niveau is Spaans vwo?
  3. Welk ERK niveau voor vwo?
  4. Welk niveau is havo Spaans?
  5. Welke taalniveaus zijn er?

Wat is taalniveau A2?

Taalniveau A2 (eenvoudig) Heb je taalniveau A2, dan heb je al wat meer kennis van de taal. Je begrijpt korte, eenvoudige zinnen die gaan over alledaagse zaken, zoals boodschappen, werk of familie. Je snapt gesproken én geschreven teksten. Ook kun je zelf een kort en simpel gesprek voeren.

Welk niveau is Spaans vwo?

Het vwo-eindniveau voor Engels, Frans, Duits en Spaans gaat uit van B2-niveau.

Welk ERK niveau voor vwo?

Cambridge English op het vwo. Vwo studenten worden in 6 vwo voor het centrale eindexamen Engels op niveau C1 (ERK) getoetst op leesvaardigheid. Het streven van de andere taalvaardigheden, schrijven, spreken en luisteren is B2.

Welk niveau is havo Spaans?

In dit basisjaar leer je de Spaanse taal te verstaan, te lezen, schrijven en lezen op niveau A1. Wil je verder leren? Dan kun je je aanmelden voor Havo Spaans jaar 2, bij dit vervolgtraject ga je ook examen doen.

Welke taalniveaus zijn er?

Welke taalniveaus zijn er? De Raad van Europa onderscheidt 6 verschillende taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Het gaat dan om niveaus waarop mensen een nieuw geleerde taal begrijpen en kunnen gebruiken.