Inhoudsopgave:

  1. Wat houdt de nieuwe privacywet in?
  2. Wat zijn geen persoonsgegevens?
  3. Waar kan je terecht wanneer je merkt dat jouw privacy geschonden is?
  4. Welk recht is nieuw in de AVG?
  5. Hoe strafbaar is privacyschending?
  6. Wat zijn geen persoonsgegevens AVG?
  7. Wat is geen persoonsgegeven volgens AVG?

Wat houdt de nieuwe privacywet in?

Die wet geeft inlichtingendiensten toestemming om af te luisteren en te hacken. Ze mogen ongericht zoeken, er hoeft geen aanleiding te zijn. Bij de AVG gaat het om persoonsgegevens en hoe er met die gegevens omgegaan wordt.

Wat zijn geen persoonsgegevens?

AVG voor natuurlijke personen De AVG is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens over natuurlijke personen. Gegevens over organisaties (ondernemingen en dergelijke) zijn géén persoonsgegevens, omdat deze geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Waar kan je terecht wanneer je merkt dat jouw privacy geschonden is?

Dien een klacht in bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Welk recht is nieuw in de AVG?

Mensen hebben meer en sterkere privacyrechten Die rechten zijn nu uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Hoe strafbaar is privacyschending?

Bescherming privacy bij gebruik persoonsgegevens Iedereen mag organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet als het om een grote onderneming gaat.

Wat zijn geen persoonsgegevens AVG?

AVG voor natuurlijke personen De AVG is alleen van toepassing op de verwerking van gegevens over natuurlijke personen. Gegevens over organisaties (ondernemingen en dergelijke) zijn géén persoonsgegevens, omdat deze geen betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

Wat is geen persoonsgegeven volgens AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. ... Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.