Inhoudsopgave:

  1. Wat is patriottisme?
  2. Wat is een ander woord voor narcisme?
  3. Waarom is vaderlandsliefde?
  4. Wat is het chauvinisme?
  5. Wat is het verschil tussen staat en natie?
  6. Waardoor ontstond nationalisme?

Wat is patriottisme?

Patriottisme: gematigde vaderlandsliefde Iemand die trots is op zijn vaderland en aan dat land is toegewijd door bijvoorbeeld in het leger te willen dienen, is een patriot. Patriottisme is een terughoudende, gematigde vorm van nationalisme en wordt niet als negatief ervaren.

Wat is een ander woord voor narcisme?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: narcisme (zn): eigenliefde, ik-zucht, zelfvergoding, zelfzucht.

Waarom is vaderlandsliefde?

Vaderlandsliefde of patriottisme is een gevoel van trots op (bepaalde aspecten van) het land van herkomst of (mocht er emigratie plaatsvinden) land waarin een persoon woonachtig is. Vaderlandsliefde wordt aangewakkerd bij bezetting van een land door een vreemde mogendheid.

Wat is het chauvinisme?

Chauvinisme is een buitensporige conditie van vaderlandsliefde (patriottisme). De toewijding voor het eigen land is zo aanzienlijk dat er een 'blinde liefde' optreedt en kritiek op de eigen kring niet of nauwelijks wordt geduld of aangenomen.

Wat is het verschil tussen staat en natie?

We spreken over natiestaten wanneer een natie en een staat geografisch gezien op de zelfde plek liggen. Met andere woorden, wanneer een natie een eigen staat heeft. Er is dan politieke, etnische en culturele samenhorigheid. De staat wordt dan door een natie gebruikt om het saamhorigheidsgevoel te vergroten.

Waardoor ontstond nationalisme?

In de 19e eeuw, de eeuw van het nationalisme, ontstond het algemeen heersende idee dat iedere nationaliteit zijn eigen staat moest vormen. Binnen de grenzen van deze staat zouden alle leden van deze nationaliteit moeten wonen. De Fransen in Frankrijk, de Duitsers in Duitsland en de Nederlanders in Nederland.