Inhoudsopgave:

 1. Wat is een paranoïde waan?
 2. Wat is de beste manier om om te gaan met iemand die paranoïde stoornis heeft?
 3. Wat is paranoïde schizofrenie?
 4. Wat is ziekelijke achterdocht?
 5. Hoe kom je van een waan af?
 6. Hoe ontstaat achterdocht?
 7. Wat is ziekelijk gedrag?

Wat is een paranoïde waan?

Paranoïde wanen: denken dat anderen je in de gaten houden of je gedachten kunnen lezen. Denken dat er een complot tegen je gesmeed wordt. Of dat je achtervolgd wordt.

Wat is de beste manier om om te gaan met iemand die paranoïde stoornis heeft?

Bedenk dat alle verwijten en beschuldigingen voortkomen uit de stoornis. Stimuleer je naaste om naar de huisarts of hulpverlening te stappen. Het is voor hem/haar heel moeilijk om anderen te vertrouwen, dus dit is een zeer belangrijke stap. Probeer begrip en geduld op te brengen voor jezelf en je naaste.

Wat is paranoïde schizofrenie?

Paranoïde schizofrenie Bij deze vorm van schizofrenie komen wanen en hallucinaties voor. De inhoud van de waan blijft meestal gelijk. De wanen zijn vaak: achtervolgingswanen: de persoon is achterdochtig en denkt bijvoorbeeld dat hij achtervolgd wordt of in de gaten wordt gehouden, terwijl dat niet zo is.

Wat is ziekelijke achterdocht?

Achterdocht wordt ziekelijke achterdocht als er steeds sprake is van angstige gevoelens omdat iemand zich belaagd voelt door anderen en als iemands leven door die gedachte en gevoelens beheerst gaat worden.

Hoe kom je van een waan af?

Tips voor het omgaan met wanen en hallucinaties
 • Als je vermoedt dat je naaste hallucinaties heeft, laat dan blijken dat je haar begrijpt en met haar meevoelt. ...
 • Blijf rustig en stel je naaste gerust. ...
 • Soms helpt het om mee te gaan in de belevingswereld van je naaste. ...
 • Luister goed naar wat je naaste beschrijft.

Hoe ontstaat achterdocht?

Vaak zijn dit negatieve ervaringen uit het verleden. Fysiek en verbaal geweld, misbruik, verwaarlozing, pesten, en andere trauma's kunnen diepe wonden achterlaten. Maar ook iemand verliezen, een scheiding of ontslagen worden kan veel impact hebben.

Wat is ziekelijk gedrag?

Pathologisch liegen is de onbedwingbare drang om te liegen. Veel mensen vertellen weleens een leugen, bij kinderen is er ook vaak sprake van fantasie. Pas als liegen tot ernstige problemen leidt in de omgang tussen de leugenaar en zijn omgeving is sprake van pathologisch ofwel ziekelijk gedrag.