Inhoudsopgave:

  1. Wat is het meervoud van display?
  2. Wat is het meervoud van Dandy?
  3. Wat is een dandy woordenboek?
  4. Wat is een dandy persoon?
  5. Is ik beklemtoond?
  6. Hoe heet de beklemtoning van twee gelijke klanken in een beklemtoonde lettergreep?
  7. Wat zijn woorden met een gesloten lettergreep?

Wat is het meervoud van display?

Hoe schrijf je het meervoud van display: als display's of als displays? De juiste schrijfwijze is displays. Als er voor de slot-y van een woord een klinker staat (zoals de a in display), komt de s in het meervoud direct aan het woord vast, zonder apostrof.

Wat is het meervoud van Dandy?

Wat is het meervoud van dandy? Het meervoud van dandy is 'dandy's'. Eén dandy, twee dandy's.

Wat is een dandy woordenboek?

(Eng.), m. (-'s), manl. persoon, jongmens die met bijzondere zorg de mode volgt en zijn uiterlijk verzorgt; minder ongunstig dan fat.

Wat is een dandy persoon?

Een dandy is iemand, doorgaans een man, die vanuit zijn levensvisie veel aandacht besteedt aan zijn uiterlijk en voorkomen. Het dandyisme begon als een vorm van verzet tegen de Franse Revoluties rond 1790.

Is ik beklemtoond?

Een klemtoon maakt een lettergreep opvallender dan overige lettergrepen, maar dat kan op verschillende manieren: beklemtoonde lettergrepen kunnen bijvoorbeeld luider zijn dan hun onbeklemtoonde buren, maar ook op een hogere toon worden uitgesproken of langer worden aangehouden.

Hoe heet de beklemtoning van twee gelijke klanken in een beklemtoonde lettergreep?

In een syllabotonisch vers wordt het metrum bepaald doordat zowel het aantal lettergrepen (syllaben) als het aantal beklemtoonde lettergrepen (heffingen) vastligt. Nederlandse poëzie is doorgaans syllabotonisch. Van heffingspoëzie spreekt men wanneer per regel alleen het aantal beklemtoningen is vastgelegd.

Wat zijn woorden met een gesloten lettergreep?

Bij een gesloten lettergreep hoor je een medeklinker aan het einde van de klankgroep. Je schrijft het woord dan dus precies zoals je het zegt. Een gesloten lettergreep zal dus altijd eindigen op een medeklinker.