Inhoudsopgave:

  1. Hoe vermeld je een titel?
  2. Wat schrijf je cursief?
  3. Hoe zet je een titel van een boek in een tekst?
  4. Wat is centreren?
  5. Hoe verwerk je een titel in een zin?
  6. Wat is de titel van een tekst?
  7. Welke tekens gebruik je bij een quote?

Hoe vermeld je een titel?

Het is voldoende om in een zin titels van kranten, boeken en tijdschriften tussen aanhalingstekens te plaatsen of de titels zelf te cursiveren.

Wat schrijf je cursief?

Cursieve tekst wordt vaak gebruikt om nadruk aan te geven, of om een vreemde uitdrukking aan te geven in een tekst. Daarnaast wordt het in wetenschappelijke teksten gebruikt om variabelen en grootheden aan te duiden (in tegenstelling tot eenheden, die rechtop gezet worden).

Hoe zet je een titel van een boek in een tekst?

Schrijf het eerste woord van de titel van een boek, film of theaterproductie met een hoofdletter. In titels van naslagwerken en referentiewerken kunnen alle betekenisvolle woorden een hoofdletter krijgen.

Wat is centreren?

Het begrip centreren heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iets in het midden plaatsen. 2) rond een punt groeperen. zaken rond een centraal punt groeperen. 3) op een rechte lijn zetten.

Hoe verwerk je een titel in een zin?

Je kunt dat op twee manieren doen.
  • Door de titel in cursief te zetten. Ik heb Smullen van websites twee keer gelezen. ...
  • Door de titel tussen enkele aanhalingstekens te plaatsen. Morgen ga ik met mijn neef naar 'Jachtige sneeuwvelden'. ...
  • Titels van kranten en tijdschriften beginnen vaak met een hoofdletter.

Wat is de titel van een tekst?

De titel van een tekst geeft op een hele korte manier weer waar de tekst over gaat. Een titel kan bestaan uit één woord of uit een hele zin. De titel van staat bovenaan de tekst die je gaat lezen. De titel moet er voor zorgen dat de lezer nieuwsgierig raakt of geïnformeerd wordt over de inhoud van de tekst.

Welke tekens gebruik je bij een quote?

Als een hele zin geciteerd wordt, begint het citaat met een hoofdletter en valt de punt, het uitroepteken of het vraagteken binnen de aanhalingstekens. enkele aanhalingstekens gebruiken voor het hele citaat en dubbele aanhalingstekens voor dat woord.