Inhoudsopgave:

  1. Wat is een mystieke ervaring?
  2. Wat is mystiek denken?
  3. Wat is een mystiek christen?
  4. Wat is een mystieke stroming?
  5. Wat is Ongrond?
  6. Wat is het soefisme?
  7. Wat houdt soefisme in?
  8. Wat betekent Sufi?
  9. Wat valt er onder spiritueel?

Wat is een mystieke ervaring?

Mystieke ervaringen zijn waarnemingen van bewustzijn die voorbij de 'normale' menselijke perceptie gaan. Mystieke ervaringen zijn allen verschillend, maar hebben een gemene deler: Tijdens de ervaring wordt eenheid ervaren. De illusie van het aardse bestaan wordt doorzien.

Wat is mystiek denken?

Mystiek (bijvoeglijk naamwoord; van het Griekse μυστικός, mystikos, 'geheimzinnig') betreft het hartstochtelijk streven naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God.

Wat is een mystiek christen?

Christelijke mystiek is een sterk verlangen en streven naar innige verbondenheid en direct contact met het goddelijke mysterie, via een innerlijk schouwen 'oog in oog' komen te staan met God.

Wat is een mystieke stroming?

Mystieke stromingen Mystici richten zich in het algemeen niet op de mystieke ervaring maar meer op de inhoud van hun geloofsovertuiging, zoals de islam, het hindoeïsme, het christendom, het boeddhisme of andere stromingen.

Wat is Ongrond?

Ongebruikte, braakliggende, grond.

Wat is het soefisme?

Mystieke stroming binnen de soennitische islam, ontstaan in ca. de 8ste eeuw. Het doel van een soefi is zo dicht mogelijk tot God te komen, waardoor inzicht en wijsheid verkregen kunnen worden. Soefi's proberen dat te bereiken door ascetisch te leven en door gemeenschappelijke ceremonieën te houden.

Wat houdt soefisme in?

Mystieke stroming binnen de soennitische islam, ontstaan in ca. de 8ste eeuw. Het doel van een soefi is zo dicht mogelijk tot God te komen, waardoor inzicht en wijsheid verkregen kunnen worden. Soefi's proberen dat te bereiken door ascetisch te leven en door gemeenschappelijke ceremonieën te houden.

Wat betekent Sufi?

Het soefisme (ook wel tasawwoef) is een mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de islam. Een aanhanger van het soefisme heet een soefi. De soefi`s vormen mystieke broederschappen of zusterschappen. Soefi komt vermoedelijk van soef, wat wol betekent in het Arabisch.

Wat valt er onder spiritueel?

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.