Inhoudsopgave:

  1. Kan je een gen veranderen?
  2. Kun je menselijk DNA veranderen?
  3. Kan je DNA beschadigen?
  4. Wat beschadigd DNA?
  5. Hoe verwerk je mutaties in het grootboek?

Kan je een gen veranderen?

In het DNA kunnen veranderingen optreden. Zo'n verandering heet een mutatie. Hierdoor is de code van een gen veranderd. En kan de eigenschap of functie van het gen toenemen, afnemen of zelfs helemaal niet meer werken.

Kun je menselijk DNA veranderen?

Kunnen we DNA veranderen? Ja. Naast dat we DNA kunnen aflezen, kunnen we deze bouwstenen van het leven ook aanpassen. Dat gaat door middel van CRISPR-Cas-methode.

Kan je DNA beschadigen?

Beschadiging van het DNA treedt op door blootstelling aan straling, zoals het ultraviolette bestanddeel van zonlicht en röntgenstralen. Maar ook toxische stoffen beschadigen het DNA, zoals bestanddelen van sigarettenrook en chemotherapeutica, zoals cisplatine.

Wat beschadigd DNA?

Door chemische stoffen, röntgen- en UV-straling kan ons genetische materiaal (DNA) beschadigd raken.

Hoe verwerk je mutaties in het grootboek?

Je hebt bankmutaties waar een verkoop- of inkoopfactuur aan gekoppeld dient te worden, deze hoef je NIET handmatig te wijzigen. Indien je de bijbehorende factuur aan de mutatie koppelt (door af te letteren), dan wijst het systeem automatisch de juiste Grootboekrekening toe.