Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent gerealiseerd resultaat?
  2. Hoe fondsen verkopen KBC?
  3. Wat is ongerealiseerd resultaat Binck?
  4. Wat is ongerealiseerde W v?
  5. Wat is geld investeren?
  6. Wat is financieel rendement?
  7. Wat kost beleggingsadvies?
  8. Wat is ongerealiseerd rendement Binck?
  9. Wat is ongerealiseerde winst?
  10. Wat betekent totale W v?

Wat betekent gerealiseerd resultaat?

Resultaat van de activiteiten van een onderneming, vermeerderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen.

Hoe fondsen verkopen KBC?

Hoe werkt het? Fondsen verkopen? Ook dat kan. Volg de stappen in KBC Mobile of KBC Touch, maar kies voor 'verkopen' in plaats van 'aankopen'.

Wat is ongerealiseerd resultaat Binck?

Ongerealiseerd. Dit geeft aan wat voor resultaat er nog niet gerealiseerd is en heeft dus betrekking op openstaande posities in de portefeuille. Dit bedrag is exclusief kosten.

Wat is ongerealiseerde W v?

De waarde van ongerealiseerde W/V wordt uitgedrukt in de basisvaluta van uw account en bevat de impact van de wisselkoers op posities in vreemde valuta. Deze berekening is gebaseerd op de gemiddelde aankoopkoers (GAK) van uw posities.

Wat is geld investeren?

Wat is beleggen? Beleggen is geld investeren in de hoop dat het meer waard wordt. Je kunt je geld in heel veel verschillende dingen beleggen. Je kunt bijvoorbeeld beleggen in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen.

Wat is financieel rendement?

Het rendement (rate of return ofwel RoR in het Engels) is het verlies of de winst op een investering over een bepaalde periode, uitgedrukt als een percentage van het bedrag dat in het begin is geïnvesteerd.

Wat kost beleggingsadvies?

Inzicht in uw beleggingskosten
BeleggingsvormTarief p.j.*Min. kosten
Vermogensbeheer0,97% - 1,39%€485,-
Actief Beleggingsadvies1,23%€5.020,-
Actief Beleggen Plus1,23%€5.020,-
Duurzaam Beleggingsadvies0,95%€3.905,-

Wat is ongerealiseerd rendement Binck?

Ongerealiseerd. Dit geeft aan wat voor resultaat er nog niet gerealiseerd is en heeft dus betrekking op openstaande posities in de portefeuille. Dit bedrag is exclusief kosten.

Wat is ongerealiseerde winst?

Winst op een belegging die nog in een beleggingsportefeuille aanwezig is; dit is het geval als de actuele prijs hoger is dan de kostprijs.

Wat betekent totale W v?

Dit is je totale winst of verlies ongerealiseerd uitgedrukt in euro's. Ongerealiseerd betekent dat je het geld nog niet hebt opgenomen en dat het nog vast zit in aandelen. Als je het geld zou opnemen dan wordt het pas een gerealiseerde winst of verlies. de W/V staat dus voor winst of verlies.