Inhoudsopgave:

  1. Wat is het verschil tussen numeriek en categorisch?
  2. Welke soorten variabelen zijn er?
  3. Wat is een kwalitatieve variabele?
  4. Wat is een Dichotome variabele?
  5. Wat is kwalitatief nominaal?
  6. Wat is een Dichotome tabel?

Wat is het verschil tussen numeriek en categorisch?

Categorische data – data waarvan de waarden niet numeriek worden gemeten, maar die in categorieën kunnen worden ingedeeld, naar kenmerken waarin je geïnteresseerd bent. Nominale data – data waarvan de waarden niet numeriek gemeten kunnen worden, maar die in verzamelingen (categorieën) geclassificeerd kunnen worden.

Welke soorten variabelen zijn er?

Er zijn drie soorten categorische variabelen: binaire variabelen, nominale variabelen en ordinale variabelen.

Wat is een kwalitatieve variabele?

Kwalitatieve variabelen hebben waarden die worden uitgedrukt in aanduidingen, eigenschappen, namen, etc. Voorbeelden hiervan zijn geslacht, kleur van verf, diersoort en nog veel meer. Soms worden kwalitatieve variabelen ook aangeduid door getallen. Denk bijvoorbeeld aan rugnummers bij de voetbal.

Wat is een Dichotome variabele?

Een nominale variabele die slechts twee waarden kan aannemen noemt men dichotoom. Bijvoorbeeld: ja of nee, geslacht (man of vrouw) of een testresultaat (positief of negatief).

Wat is kwalitatief nominaal?

Ordinale kwalitatieve variabelen zijn variabelen waarvan de waarden kunnen worden geor- dend. Een voorbeeld is tevredenheid. Nominale kwalitatieve variabelen zijn variabelen waarvan het ordenen van de antwoorden geen zin heeft. Een voorbeeld is kleur van de ogen.

Wat is een Dichotome tabel?

Een dichotomie is de opdeling in twee niet-overlappende structuren of begrippen. Een opdeling in meer dan twee niet-overlappende structuren of begrippen is een polytomie. ... Door twee dichotomieën te combineren ontstaat een 2 bij 2 matrix, zoals gehanteerd in de BCG-matrix.