Inhoudsopgave:

 1. Wat is ontwikkelingspsychologie en wat zijn de primaire vragen voor Ontwikkelingspsychologen?
 2. Wat valt onder ontwikkelingspsychologie?
 3. Welke soort ontwikkelingen zijn er?
 4. Welke ontwikkelingen zijn er?
 5. Welke ontwikkelingsbehoeften zijn er?

Wat is ontwikkelingspsychologie en wat zijn de primaire vragen voor Ontwikkelingspsychologen?

De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook wel kinder- en jeugdpsychologie, tegenwoordig door sommigen, levenslooppsychologie genoemd) bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ...

Wat valt onder ontwikkelingspsychologie?

De ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die de normale ontwikkeling bestudeert van kind tot oudere. Daarnaast probeert de (klinische) ontwikkelingspsychologie achterstanden en stoornissen te beschrijven, te begrijpen en te verklaren.

Welke soort ontwikkelingen zijn er?

Er zijn vier gebieden:
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

Welke ontwikkelingen zijn er?

Er zijn vijf gebieden:
 • De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. ...
 • De cognitieve ontwikkeling. ...
 • De spraak- en taalontwikkeling. ...
 • De psychosociale ontwikkeling. ...
 • De morele ontwikkeling.

Welke ontwikkelingsbehoeften zijn er?

Er zijn vier gebieden:
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.