Inhoudsopgave:

 1. Welke motieven heb je?
 2. Wat zijn motieven van een verhaal?
 3. Welke motieven zijn er Nederlands?
 4. Wat wordt bedoeld met motieven?
 5. Wat zijn motieven in een film?
 6. Hoe herken je motieven in een verhaal?
 7. Wat is de functie van motieven?
 8. Hoe vind je de motieven van een boek?
 9. Wat zijn thema en motieven in een boek?
 10. Wat is een motief in een gedicht?
 11. Wat is een motief in de muziek?

Welke motieven heb je?

Er zijn verschillende soorten motieven:
 • Abstracte motieven: dit zijn kleinere motieven, zoals toeval, liefde, haat, enz.
 • Leidmotief: een leidmotief heeft altijd een symbolische functie, zoals een concreet, tastbaar en terugkerend element.
 • Klassieke motieven: dit zijn opvallende elementen uit een klassiek verhaal.

Wat zijn motieven van een verhaal?

Motief als patroon Motieven zijn patronen van elementen binnen een verhaal, of door meerdere verhalen heen. Herhaling is belangrijk om het motief te herkennen. Motieven in een verhaal kunnen bijvoorbeeld een terugkerende handeling, geur, combinatie van woorden of een verwijzing naar een andere boektitel zijn.

Welke motieven zijn er Nederlands?

We onderscheiden drie soorten motieven:
 • Abstracte motieven (literair historische motieven) Het gaat hierbij over abstracte (ongrijpbare) begrippen als onmacht, liefde, toeval, eenzaamheid, oorlog.
 • Leidmotieven. Het gaat hier over terugkerende tastbare zaken. ...
 • Klassieke motieven.

Wat wordt bedoeld met motieven?

motief - Zelfstandignaamwoord 1. de reden om iets te doen ♢ De jongen had geen motief voor de moord. 2. een zich herhalend patroon (ook (muziek)) ♢ De blouse had een beetje een vreemd motief.

Wat zijn motieven in een film?

Het gaat daarbij om een gegeven (voorwerp, verschijnsel, gebeurtenis) dat meerdere malen in een verhaal terugkeert en een meer dan gewone (symbolische) betekenis heeft, ook bekend als leidmotief.

Hoe herken je motieven in een verhaal?

Een motief in literatuur is een herhaaldelijk terugkerend element. We herkennen het omdat het ook in andere verhalen voorkomt (bijv. driehoeksverhoudingen, generatieconflicten) of omdat het binnen hetzelfde verhaal meermalen voorkomt (bijv. een voorwerp, een lied, een kleur, een bepaalde handeling, een gevoel).

Wat is de functie van motieven?

Motieven zijn vaak abstracte aanduidingen van concrete verhaalgegevens, zoals 'het vergankelijke', 'de dood', 'de rol van de opvoeding'. Motieven vormen als het ware een patroon van grotere en kleinere elementen in een roman. Van een patroon spreek je pas als een bepaald element meerdere keren terugkomt in een verhaal.

Hoe vind je de motieven van een boek?

Een motief in literatuur is een herhaaldelijk terugkerend element. We herkennen het omdat het ook in andere verhalen voorkomt (bijv. driehoeksverhoudingen, generatieconflicten) of omdat het binnen hetzelfde verhaal meermalen voorkomt (bijv. een voorwerp, een lied, een kleur, een bepaalde handeling, een gevoel).

Wat zijn thema en motieven in een boek?

Een motief is een beweegreden. In het woord zit het al: motion, beweging. Een schrijver kan bijvoorbeeld als motief hebben wantoestanden aan de kaak te stellen. Een thema is een onderwerp, de wantoestand zelf om bij het voorbeeld te gebruiken.

Wat is een motief in een gedicht?

woord, zinsnede of (abstract) begrip dat enkele malen terugkeert in een verhaal of gedicht. Al naar gelang vorm en inhoud onderscheiden we statische en dynamische verhaalmotieven, compositiemotieven, leidmotieven en literair-historische motieven.

Wat is een motief in de muziek?

Een motief (niet te verwarren met een thema) is een kort muzikaal fragment of 'idee'. Op de individuele noten en akkoorden na is een motief het kleinste onderdeel van een muzikale compositie; je kan het vergelijken met een molecuul, opgebouwd uit verschillende atomen zoals de noten.