Inhoudsopgave:

  1. Wat is voorkomen van eigenrichting?
  2. Wat bedoelen juristen met eigenrichting?
  3. Wat mogen burgers doen om zich te weren tegen criminelen?
  4. Wat houd een burgerarrest in?
  5. Kan een burger vorderen?
  6. Wat zijn de voorwaarden voor een burger bij aanhouding van een verdachte?
  7. Wie mag aanhouden op heterdaad?
  8. Wie mogen je aanhouden?

Wat is voorkomen van eigenrichting?

de overheid wil met het opleggen van straffen voorkomen dat slachtoffers zelf wraak nemen.

Wat bedoelen juristen met eigenrichting?

Het recht in eigen hand nemen, voor eigen rechter spelen. Ook is er sprake van eigenrichting als burgers zelf overgaan tot het straffen van daders van strafrechtelijke overtredingen. ...

Wat mogen burgers doen om zich te weren tegen criminelen?

53 wetboek van strafvordering) mag iedere burger een ander persoon aanhouden die hij of zij op heterdaad betrapt van een strafbaar feit, en zonder geweld overdragen aan de politie. Bij de aanhouding mag de verdachte met dwang worden beetgepakt en in bedwang worden gehouden door de verdachte tegen de grond te houden.

Wat houd een burgerarrest in?

Een burgerarrest of burgerarrestatie is het aanhouden van de verdachte van een strafbaar feit door een gewone burger (en niet door een politieagent of een andere wetshandhaver als onderdeel van zijn of haar taken).

Kan een burger vorderen?

Degene die de verdachte aanhoudt of staande houdt, kan de voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, die de verdachte bij zich heeft, in beslag nemen. Wanneer het gaat om aanhouding bij een ontdekking op heterdaad kan dus ook iedere burger deze voorwerpen in beslag nemen.

Wat zijn de voorwaarden voor een burger bij aanhouding van een verdachte?

Het gebruikte geweld mag niet verder gaan dan nodig om te bereiken dat de verdachte er niet vandoor gaat. Er is een duidelijke grens waar de geweldstoepassing moet ophouden. ... Dan is het doel bereikt en is er geen geweld meer nodig. Dat geldt voor een aanhouding door de politie, maar ook voor een aanhouding door burgers.

Wie mag aanhouden op heterdaad?

Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking op heterdaad iedereen bevoegd een verdachte aan te houden. De aangehoudene moet wel “onverwijld” aan de politie worden overgedragen.

Wie mogen je aanhouden?

Buiten heterdaadsituaties zijn alleen opsporingsambtenaren bevoegd om een verdachte aan te houden. In principe mag alleen de officier van justitie buiten heterdaad aanhouden. Kan diens komst niet afgewacht worden, mag de aanhouding gebeuren door een Hulpofficier van Justitie.