Inhoudsopgave:

 1. Hoe spreken advocaten elkaar onderling aan?
 2. Kan je als advocaat een zaak weigeren?
 3. Wat is de taak van een advocaat in een rechtsstaat?
 4. Hoe stafhouder aanspreken?
 5. Wat is amica?
 6. Wat mag een advocaat tijdens verhoor?
 7. Welke werkzaamheden voert een advocaat uit?
 8. Wat voor soort advocaten zijn er?
 9. Waar moet een advocaat zich aan houden?

Hoe spreken advocaten elkaar onderling aan?

De hoofdregel is dat wij een andere advocaat aanspreken met confrère of collega tenzij je een dusdanig goede band hebt met elkaar dat je elkaar kunt aanspreken met amice of amica.

Kan je als advocaat een zaak weigeren?

De advocaat mag een wederpartij weigeren. Een advocaat mag een zaak weigeren en kan niet verplicht worden een zaak in behandeling te nemen. Dit is een feit, maar er zijn ook redenen voor te bedenken. Een advocaat moet onafhankelijk te werk kunnen gaan. Dit is vastgelegd in de gedragsregels voor advocaten.

Wat is de taak van een advocaat in een rechtsstaat?

Advocaten vervullen in wezen twee functies: door burgers juridisch advies te geven en hen bij te staan in juridische procedures draagt een advocaat bij aan de realisering van rechtsstatelijke verhoudingen tussen burgers en overheid en burgers onderling.

Hoe stafhouder aanspreken?

Om het statuut van 'klager' te kunnen krijgen moet uw klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen: schriftelijk met vermelding van de datum, uw volledige naam, adres en uw handtekening. De stafhouder onderzoekt uw klacht. Hij zal ze ofwel seponeren als hij ze niet gegrond vindt, ofwel doorverwijzen naar de tuchtraad.

Wat is amica?

De aanhef 'amice' of 'amica' wordt gebruikt voor het aanschrijven van min of meer bevriende mannelijke respectievelijk vrouwelijke collega's of beroepsgenoten. Het gebruik van de aanhef is niet algemeen en alleen gangbaar onder academici en van vrije beroepen (onder andere advocaten en medici).

Wat mag een advocaat tijdens verhoor?

De advocaat verleent rechtsbijstand tijdens het verhoor en ziet er op toe dat het verhoor eerlijk verloopt. Van de advocaat die voorafgaand aan en / of tijdens het politieverhoor rechtsbijstand verleend, mag worden verlangd dat hij al het mogelijke doet ter behartiging van de belangen van zijn cliënt.

Welke werkzaamheden voert een advocaat uit?

Advocaten verstrekken juridisch advies aan cliënten en handelen namens hen in gerechtelijke procedures en in overeenstemming met de wet. Zij onderzoeken, interpreteren en bestuderen zaken om hun cliënten te kunnen vertegenwoordigen in uiteenlopende settings, zoals rechtbanken en raden van bestuur.

Wat voor soort advocaten zijn er?

Voor elk recht zijn er verschillende soorten advocaten....Er bestaan onder andere de volgende rechtsgebieden:
 • Personen- en familierecht.
 • Letselschade.
 • Arbeidsrecht.
 • Erfrecht.
 • Strafrecht.
 • Huurrecht.
 • Ondernemingsrecht.
 • Bestuursrecht.

Waar moet een advocaat zich aan houden?

De advocaat laat zich in al zijn handelen leiden door de kernwaarden van zijn beroep en neemt in acht de voor hem geschreven wettelijke bepalingen en verordeningen, de inhoud van zijn eed of belofte en de verplichtingen die voortvloeien uit de opdrachtrelatie met zijn cliënt.