Inhoudsopgave:

 1. Wat als je niet voldoet aan de AVG?
 2. Wat is zwaarwegend algemeen belang?
 3. Welke privacyrechten beschreven worden in de AVG GDPR?
 4. Wat zijn statistische doeleinden?
 5. Kan je aangifte doen tegen privacyschending?
 6. Is privacyschending strafbaar?
 7. Wat zijn de 6 grondslagen van de AVG?
 8. Wat doet een functionaris gegevensbescherming?
 9. Welk belangrijk recht is nieuw in de AVG?
 10. Welke 8 basisrechten heb je als je jouw gegevens deelt met een organisatie?
 11. Wat is geaggregeerde data?
 12. Waar staat de AVG in het wetboek?
 13. Kun je je aangifte intrekken?
 14. Hoeveel geld krijg je voor privacy schending?
 15. Kan je aangifte doen van privacy schending?

Wat als je niet voldoet aan de AVG?

De AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Deze bevoegdheid heeft de AP sinds , de datum dat de AVG van toepassing werd.

Wat is zwaarwegend algemeen belang?

8 EVRM moet onder het begrip zwaarwegend algemeen belang worden verstaan het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en ...

Welke privacyrechten beschreven worden in de AVG GDPR?

De AVG-privacyrechten
 • Recht op inzage. ...
 • Recht op vergetelheid. ...
 • Recht op rectificatie en aanvulling. ...
 • Het recht op dataportabiliteit. ...
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wat zijn statistische doeleinden?

Onder statistische doeleinden wordt verstaan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor statistische onderzoeken en voor het produceren van statistische resultaten.

Kan je aangifte doen tegen privacyschending?

U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als een bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt (van uzelf of van iemand anders) op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving.

Is privacyschending strafbaar?

Op schending van het privacyrecht staat nu boetes tot 820.000 euro of 10% van de jaaromzet. Die boete kan echter alleen worden opgelegd bij opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid.

Wat zijn de 6 grondslagen van de AVG?

De AVG kent zes grondslagen: toestemming, uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang van betrokkene of andere personen, algemeen belang of gerechtvaardigd belang.

Wat doet een functionaris gegevensbescherming?

Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welk belangrijk recht is nieuw in de AVG?

Mensen hebben meer en sterkere privacyrechten Die rechten zijn nu uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Welke 8 basisrechten heb je als je jouw gegevens deelt met een organisatie?

Dan helpen je privacyrechten je om de organisatie in kwestie erover aan te spreken....Wat zijn mijn rechten?
 1. Recht op informatie. ...
 2. Recht om je gegevens in te kijken. ...
 3. Recht om je gegevens aan te passen. ...
 4. Recht om je gegevens over te zetten. ...
 5. Recht om je toestemming in te trekken. ...
 6. Recht om je gegevens te laten wissen.

Wat is geaggregeerde data?

*) Geaggregeerde data zijn samengevoegde data, bijvoorbeeld door onderliggende data te tellen, op te tellen of te middelen.

Waar staat de AVG in het wetboek?

De Europese Privacyrichtlijn (95/46/EC) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG, General Data Protection Regulation, GDPR) en de Wet bescherming persoonsgegevens is ingetrokken.

Kun je je aangifte intrekken?

Alleen een aangifte van een klachtdelict kunt u intrekken. Dit moet binnen 8 dagen. Alle andere aangiftes kunt u niet intrekken. U kunt wel de officier van justitie vragen om niets met uw aangifte te doen.

Hoeveel geld krijg je voor privacy schending?

De AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Deze bevoegdheid heeft de AP sinds , de datum dat de AVG van toepassing werd.

Kan je aangifte doen van privacy schending?

U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als een bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt (van uzelf of van iemand anders) op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving.