Inhoudsopgave:

 1. Hoeveel uur mag ik maximaal per dienst werken?
 2. Is werkpauze verplicht?
 3. Hoeveel recht op pauze bij 5 uur werken?
 4. Wat is een normale Consignatievergoeding?
 5. Wat is Begeeftijd?
 6. Hoeveel uur mag je maximaal achter elkaar werken?
 7. Hoeveel uur mag je werken zonder extra belasting te betalen?
 8. Welke instantie controleert of een werkgever de Arbeidstijdenwet wel naleeft?
 9. Is lunchpauze verplicht?
 10. Wat is een redelijke vergoeding voor consignatiedienst?
 11. Wat is een redelijke consignatie vergoeding?
 12. Is bereikbaarheidsdienst verplicht?

Hoeveel uur mag ik maximaal per dienst werken?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Is werkpauze verplicht?

Pauze nemen is verplicht. Na 5,5 uur werken heb je officieel recht op pauze. Deze 5,5 uur werken is eigenlijk het maximaal aantal uur dat je mag werken zonder pauze, omdat je anders je scherpte verliest. Wanneer je langer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op minimaal 30 minuten pauze.

Hoeveel recht op pauze bij 5 uur werken?

Dan mag er in die cao van de wet worden afgeweken. Maar geldt nog steeds: minimaal 1 pauze van 15 minuten na 5,5 uur werken. U mag een werkdag niet beginnen of eindigen met een pauze.

Wat is een normale Consignatievergoeding?

Als u geconsigneerd bent, moet u in uw vrije tijd bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De regels voor deze oproepdienst staan in de Arbeidstijdenwet. Zo mag u 14 dagen per 4 weken consignatiedienst hebben. U heeft geen wettelijk recht op vergoeding.

Wat is Begeeftijd?

Hij acht het redelijk indien ambulante medewerkers aan het begin en einde van iedere werkdag enige reistijd - de zogenaamde “begeeftijd” - voor eigen rekening nemen, net als de niet-ambulante medewerkers.

Hoeveel uur mag je maximaal achter elkaar werken?

De hoofdregel is dat je een werknemer niet langer dan 12 uur achter elkaar mag laten werken. Daarnaast mag hij in een week maximaal 60 uur werken. Maar dat mag niet elke week: over een periode van 16 aaneengesloten weken mag een werknemer gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken.

Hoeveel uur mag je werken zonder extra belasting te betalen?

Vergoeding overuren Je werkgever kan jouw overuren omzetten in vrije tijd. Dat kan een-op-een (één uur overwerken is één uur vrij), maar ook met toeslag (één uur overwerken is anderhalf uur vrij). Meestal geeft je cao aan binnen welke periode je deze vrije uren moet opnemen.

Welke instantie controleert of een werkgever de Arbeidstijdenwet wel naleeft?

Vermoedt u dat iemand onder dwang moet werken, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectie spoort arbeidsuitbuiting op en kan strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen treffen.

Is lunchpauze verplicht?

De werkgever en werknemer zijn allebei verplicht om zich aan de Arbeidstijdenwet te houden. Als medewerker heeft u recht op een pauze als de dienst meer dan 5,5 uur werktijd bevat. De werkgever moet u de mogelijkheid bieden deze pauze te genieten binnen de dienst.

Wat is een redelijke vergoeding voor consignatiedienst?

Wettelijk gezien heeft u geen recht op vergoeding van een consignatiedienst. De tijd dat u aan het wachten bent, telt niet als werktijd. Uw werkgever hoeft deze uren dan ook niet te vergoeden. Hier kunnen in uw arbeidsovereenkomst of cao wel afwijkende afspraken over gemaakt zijn.

Wat is een redelijke consignatie vergoeding?

Als u geconsigneerd bent, moet u in uw vrije tijd bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De regels voor deze oproepdienst staan in de Arbeidstijdenwet. Zo mag u 14 dagen per 4 weken consignatiedienst hebben. U heeft geen wettelijk recht op vergoeding.

Is bereikbaarheidsdienst verplicht?

1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, naast de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.