Inhoudsopgave:

 1. Hebben samenwoners recht op elkaars pensioen?
 2. Heb je altijd recht op partnerpensioen?
 3. Welke rechten heb je als je niet getrouwd bent?
 4. Heeft mijn ex recht op een deel van mijn pensioen?
 5. Heeft huwelijk invloed op pensioen?
 6. Heeft samenwonen invloed op AOW?
 7. Waarom krijg ik geen partnerpensioen?
 8. Waarom geen partnerpensioen?
 9. Hebben stiefouders rechten?
 10. Hebben stiefouders gezag?
 11. Hoe lang heeft ex-partner recht op pensioen?
 12. Hoelang krijg ik pensioen van mijn ex?
 13. Wat is het Gezinsbedrag?
 14. Hoeveel pensioen krijgt een getrouwd koppel?
 15. Wat is de Tweewoningenregel?

Hebben samenwoners recht op elkaars pensioen?

Het bijzonder partnerpensioen komt tot uitkering zodra de pensioenopbouwer komt te overlijden. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet. Het recht op bijzonder partnerpensioen geldt ook voor samenwoners die volgens het pensioenreglement elkaars partner zijn.

Heb je altijd recht op partnerpensioen?

Uw burgerlijke staat: als u getrouwd of geregistreerd partner van elkaar bent, heeft u automatisch recht op nabestaandenpensioen. Als u samenwoont kunt u elkaar als partner aanmelden bij uw pensioenfonds of -verzekeraar.

Welke rechten heb je als je niet getrouwd bent?

Samenwoners. Indien u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan is er geen recht op partneralimentatie, tenzij u dat specifiek met elkaar afspreekt. Als u samen minderjarige kinderen heeft, hebt u wel recht op kinderalimentatie.

Heeft mijn ex recht op een deel van mijn pensioen?

U en uw ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. U heeft daarom beiden recht op de helft van dat pensioen. Stel uw pensioenuitvoerder tijdig op de hoogte van uw scheiding.

Heeft huwelijk invloed op pensioen?

Inderdaad, alleen gehuwde mensen hebben recht op een gezinspensioen. De invloed zal dus afhangen van de situatie van je toekomstige partner. Heeft deze partner een eigen carrière gehad en eigen pensioenrechten opgebouwd, dan zal het huwelijk van gepensioneerden nauwelijks een invloed hebben.

Heeft samenwonen invloed op AOW?

Als u gaat samenwonen, krijgt u allebei een AOW-pensioen van 50% procent van het netto minimumloon. Iemand die alleenstaand is, krijgt een AOW-pensioen van 70% van het netto minimumloon. Wanneer u samenwoont met uw eigen zoon en/of dochter heeft dat geen gevolgen voor de hoogte van uw AOW.

Waarom krijg ik geen partnerpensioen?

Ga je uit dienst, met pensioen of is sprake van echtscheiding? Dan vervalt de dekking voor nabestaandenpensioen. En krijgt jouw partner na jouw overlijden niets.

Waarom geen partnerpensioen?

Helaas komt het vaak voor dat er geen nabestaandenpensioen is na het overlijden van een partner. Dit komt doordat veel pensioenverzekeraars en pensioenfondsen alleen een nabestaandenpensioen voor ongehuwden verzekeren als er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Hebben stiefouders rechten?

Als stiefouder moet u bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkind. Deze onderhoudsplicht is op basis van uw inkomen (naar draagkracht). Dit kan betekenen dat de andere ouder van uw stiefkind minder kinderalimentatie hoeft te betalen.

Hebben stiefouders gezag?

Als stiefouder heeft u niet automatisch ouderlijk gezag. Er kunnen ook maar twee mensen gezag hebben over een kind en dit zullen doorgaans de biologische ouders zijn. In de situatie dat één van de twee biologische ouders het gezag heeft verloren, is het mogelijk om als stiefouder gezag aan te vragen.

Hoe lang heeft ex-partner recht op pensioen?

Kijk na wat jullie precies hebben afgesproken In principe geldt de regel dat je ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat jij hebt opgebouwd toen jullie samen waren. Daarnaast heb jij dan recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner toen heeft opgebouwd.

Hoelang krijg ik pensioen van mijn ex?

Voorbeeld: een 50-jarige vrouw krijgt al ouderdomspensioen uitgekeerd als haar 15 jaar oudere ex-partner met pensioen gaat. Omgekeerd zal mogelijk de 67-jarige man maar beperkt kunnen delen in het ouderdomspensioen van de vrouw.

Wat is het Gezinsbedrag?

Als de pensioenopbrengsten van elk loopbaanjaar samengeteld zijn en het bedrag van uw pensioen vastgelegd is, dan wordt uw pensioen: ofwel berekend aan het bedrag als alleenstaande (60% van het loon wordt meegeteld); ofwel opgetrokken tot het gezinsbedrag (75% van het loon wordt meegeteld).

Hoeveel pensioen krijgt een getrouwd koppel?

Uw pensioenbedrag wijzigt niet als u samenwoont. Twee gepensioneerden die samenwonen ontvangen beiden een pensioen op basis van het bedrag als alleenstaande. We kennen het gezinsbedrag enkel toe aan gehuwde personen.

Wat is de Tweewoningenregel?

Vanaf 1 februari 2014 gelden er nieuwe regels voor twee ongehuwde AOW'ers die ieder een eigen huur- of koopwoning hebben en de meeste tijd samen in dezelfde woning verblijven: de tweewoningenregel. Het kan ook gaan om een AOW'er en een andere ongehuwde, meerderjarige persoon.