Inhoudsopgave:

 1. Wat staat er in Probleemverkenning?
 2. Wat is systematische probleem analyse?
 3. Wat is het nut van literatuuronderzoek?
 4. Waar doet het probleem zich voor?
 5. Wat is de context van het onderzoek?
 6. Wat is het 5W2H model?
 7. Waarom 5W2H?
 8. Waarom gebruik je inhoudsanalyse?
 9. Wat is het doel van onderzoek doen?
 10. Wat is het probleem waarom is het een probleem?
 11. Waarom de 6w methode?
 12. Wat is het onderzoeksmodel?
 13. Wat moet er in de context staan?

Wat staat er in Probleemverkenning?

De probleemanalyse (ook wel probleemoriëntatie of probleemverkenning genoemd) is een van de belangrijkste stappen in het scriptieschrijfproces. Een goede probleemanalyse leidt tot een goed afgebakende probleemstelling en doelstelling en helpt je op weg om de juiste onderzoeksvragen op te stellen.

Wat is systematische probleem analyse?

Een probleemanalyse bestaat uit het signaleren van een probleem, het opsporen van de oorzaken, het scheiden van de hoofd- en bijzaken en verbanden leggen tussen de verschillende problemen. Een probleemanalyse kijkt dus echt naar het probleem zelf en (nog) niet naar de oplossing ervan.

Wat is het nut van literatuuronderzoek?

Literatuuronderzoek (ook literatuurstudie of literature review genoemd) is een methode om bestaande kennis over je onderwerp of probleemstelling te verzamelen. Deze kennis vind je in verschillende bronnen, zoals wetenschappelijke tijdschriftartikelen, boeken, papers, scripties en archiefmateriaal.

Waar doet het probleem zich voor?

Wanneer doet het probleem zich voor? (onderzoek mogelijke situaties) Waar doet het probleem zich voor? (onderzoek of je bepaalde probleemgebieden kunt aanwijzen) Waarom is het een probleem? (onderzoek wat de gevolgen kunnen zijn).

Wat is de context van het onderzoek?

Inleiding: trek de aandacht van de lezer door de gebeurtenis te introduceren die tot het probleem heeft geleid. Achtergrondinformatie (context onderzoek): ga dieper in op de gebeurtenis door hierover meer informatie te geven en zo de context van je onderzoek te schetsen.

Wat is het 5W2H model?

5W2H bestaat uit vijf vragen beginnend met de letter W en twee met de letter H. De vragen zijn: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Hoe en Hoeveel. Deze vragen worden gebruikt om de achterliggende oorzaken van een probleem te achterhalen.

Waarom 5W2H?

De methode helpt je bij het uiteenrafelen van het probleem in verschillende fases naar kleine behapbare porties. Het geeft een bredere en diepere kijk en daardoor een beter inzicht in het werkelijke probleem. De 5W2H methode zorgt voor dat er systemisch naar ideeën wordt gezocht en deze worden geïmplementeerd.

Waarom gebruik je inhoudsanalyse?

Waarvoor wordt een inhoudsanalyse gebruikt? Onderzoekers gebruiken inhoudsanalyses om meer te weten te komen over het doel, de boodschap en het effect van communicatie. Ze willen ook vaak conclusies trekken over de maker van de tekst en het (beoogde) publiek.

Wat is het doel van onderzoek doen?

In de doelstelling of het onderzoeksdoel geef je aan wat je met het onderzoek wilt bereiken. Het onderzoeksdoel is nooit om het probleem op te lossen maar om er meer inzicht in te verkrijgen. Zo kan je doelstelling voor je scriptie onder andere gericht zijn op: wat de oorzaken zijn van een probleem.

Wat is het probleem waarom is het een probleem?

Waarom is het een probleem? Waarom is het voor jou belangrijk om dit probleem op te lossen? Wat levert het vinden van een oplossing jou op? Waarom is dit probleem zo belangrijk voor jou, dat het je waard is om je (kostbare) tijd en energie te steken in het vinden van een passende oplossing?

Waarom de 6w methode?

Het 5w- of 6w-model van Ferrell is een methode om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de wensen van klanten. Door de 5 w's (wie, wat, waar, wanneer en waarom) mee te nemen in je marktonderzoek, voer je een gedegen afnemersanalyse uit. De uitkomsten kunnen eventueel ook dienen als input van je SWOT-analyse.

Wat is het onderzoeksmodel?

Een conceptueel model, conceptueel raamwerk of onderzoeksmodel is een visuele weergave van de variabelen en de veronderstelde relaties hiertussen die je onderzoekt. Het is in feite een grafische weergave van de verwachtingen of bevindingen. Daarmee is het de leidraad om je scriptie structuur te geven.

Wat moet er in de context staan?

In de aanleiding introduceer je de opdracht of het vraagstuk, probeer je de lezer te interesseren en toon je de relevantie aan. Je schetst de context. Denk daarbij aan: korte beschrijving van de organisatie, missie en haar kernactiviteiten en de huidige situatie (houd het kort, het is een plan van aanpak);