Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn de onderzoeksvaardigheden?
 2. Wat is het doel van wetenschappelijk onderzoek?
 3. Waarom onderzoeksvaardigheden?
 4. Wat is het doel van wetenschap?
 5. Wat is de Onderzoekscyclus?
 6. Welke verschillende onderzoeksmethoden zijn er?
 7. Wat is wetenschappelijk belang?
 8. Wat betekent wetenschappers?
 9. Hoe belangrijk is het bezitten van onderzoeksvaardigheden?
 10. Waarom Onderzoekscyclus?
 11. Waar gaat natuurwetenschap over?
 12. Wat wordt er verstaan onder wetenschap?
 13. Wat moet er in een onderzoeksvraag?
 14. Hoe ziet een Onderzoekscyclus eruit?
 15. Welke Dataverzamelingsmethoden zijn er?

Wat zijn de onderzoeksvaardigheden?

De onderzoeksvaardigheden zijn: wees nieuwsgierig, neem waar, gebruik je verbeelding, trek in twijfel, hak in stukken, deel ideeën, ontdek de samenhang en reflecteer.

Wat is het doel van wetenschappelijk onderzoek?

De focus van wetenschappelijk onderzoek ligt meestal op het oplossen van problemen. Hierbij streeft men ernaar om volgens een logische en georganiseerde methode data te verzamelen welke geanalyseerd kan worden om vervolgens met de verzamelde gegevens valide conclusies te trekken.

Waarom onderzoeksvaardigheden?

Veel werkgevers zullen het waarderen wanneer jij beschikt over sterke onderzoeksvaardigheden omdat zij jou onder meer kunnen inzetten voor het opstellen van nauwkeurig opgestelde rapporten, het evalueren van concurrenten, het ontwikkelen van nieuwe producten en het uitvoeren van marktonderzoek.

Wat is het doel van wetenschap?

Wetenschap wil onder meer aspecten van de ervaren werkelijkheid op een systematische en gedegen wijze onderzoeken en proberen te begrijpen. Daarmee kan men de werkelijkheid zoals de natuur soms beheersen en soms verschijnselen voorspellen.

Wat is de Onderzoekscyclus?

De onderzoekscyclus beschrijft de stappen die je zet als je onderzoek doet. Het is uiteraard een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid, maar het geeft je wel een duidelijk beeld van waar je bent bent in het proces en waar je naar toe gaat.

Welke verschillende onderzoeksmethoden zijn er?

Onderzoeksmethoden
 • Deskresearch.
 • Experimenteel onderzoek.
 • Quasi-experimenteel onderzoek.
 • Empirisch onderzoek.
 • Cross-sectioneel onderzoek.
 • Longitudinaal onderzoek.
 • Exploratief onderzoek.

Wat is wetenschappelijk belang?

Wetenschappelijk/theoretisch relevant Een onderzoek is wetenschappelijk relevant wanneer het belangrijk is voor andere wetenschappers. Het onderzoek moet dan wel bijdragen aan de (wetenschappelijke) kennis voor de nieuwe theorievorming van een bepaald vakgebied.

Wat betekent wetenschappers?

wetenschappelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: we-ten-schap-pe-lijk 1. wat te maken heeft met het geheel van kennis op een bepaald gebied ♢ zij verricht wetenschappelijk onderzoek Bijvoeglijk naamwoord: we-ten-schap-pe-lijk ...

Hoe belangrijk is het bezitten van onderzoeksvaardigheden?

Door zelf een onderzoekende houding aan te nemen en door onderzoeksvaardigheden bij leerlingen te stimuleren, kunnen docenten de nieuwsgierigheid van leerlingen bevorderen. Onderzoeksvaardigheden kunnen aangeleerd worden door middel van onderzoekend leren.

Waarom Onderzoekscyclus?

De onderzoekscyclus beschrijft de stappen die je zet als je onderzoek doet. Het is uiteraard een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid, maar het geeft je wel een duidelijk beeld van waar je bent bent in het proces en waar je naar toe gaat.

Waar gaat natuurwetenschap over?

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen.

Wat wordt er verstaan onder wetenschap?

Wetenschap omvat zowel de menselijke kennis op bepaalde gebieden, de manier waarop mensen deze kennis ontvangen als het geheel (de organisatie) waarbinnen de informatie wordt vergaard.

Wat moet er in een onderzoeksvraag?

Algemene criteria voor een goede onderzoeksvraag Een goede vraag is een onderzoeksvraag, geen opzoekvraag. De vraag is dus niet goed als het antwoord eenvoudigweg is op te zoeken. Een goede vraag bestaat uit één vraag. De vraag is niet goed als die is samengesteld uit meerdere vragen.

Hoe ziet een Onderzoekscyclus eruit?

Figuur 1: De onderzoekscyclus bestaat uit zes fasen: probleemanalyse, onderzoeksplan, uitvoering, resultaten, conclusies en rapportage. In de eerste fase van de onderzoekscyclus wordt een open onderzoeksvraag geformuleerd. Wat jij wilt onderzoeken wordt gevoed door waarnemingen, theorieën, resultaten en ervaringen.

Welke Dataverzamelingsmethoden zijn er?

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende dataverzamelingsmethoden:
 • Casestudy / gevalstudie.
 • Enquête / surveyonderzoek.
 • Experimenteel onderzoek.
 • Groepsgesprek.
 • Inhouds-/documentenanalyse.
 • Interview.
 • Literatuuronderzoek.
 • Monitor.