Inhoudsopgave:

 1. Kan een zzper een bv hebben?
 2. Hoeveel eenmanszaken mag je hebben?
 3. Wat is voordeliger eenmanszaak of bv?
 4. Hoeveel opdrachtgevers moet je hebben als ZZP?
 5. Wat is beter BV of ZZP?
 6. Waarom van ZZP naar BV?
 7. Hoeveel bv's mag je hebben?
 8. Hoeveel bedrijfsactiviteiten mag je hebben?
 9. Wat zijn de nadelen van een BV?
 10. Wat is een nadeel van een BV?
 11. Hoelang mag een ZZP er bij 1 opdrachtgever werken?
 12. Wat als je als ZZP er maar 1 opdrachtgever hebt?
 13. Waarom overstappen naar BV?
 14. Hoeveel startkapitaal BV?
 15. Hoeveel aandelen moet een BV hebben?

Kan een zzper een bv hebben?

Als zzp'er heb je meerdere rechtsvormen om je onderneming te starten, bijvoorbeeld als eenmanszaak of als besloten vennootschap (bv). Veel starters kiezen voor een eenmanszaak, maar soms is het ook interessant om te kiezen voor een bv.

Hoeveel eenmanszaken mag je hebben?

Het is niet toegestaan om meer dan één eenmanszaak te hebben. Dit komt omdat het privé-vermogen van de eigenaar onlosmakelijk is verbonden met de eenmanszaak. Dit is de uitkomst van een uitspraak van de rechtbank.

Wat is voordeliger eenmanszaak of bv?

Een bv heeft gemiddeld een lagere belastingdruk bij hogere winsten dan een eenmanszaak. Maar wel hogere kosten. Onder meer door jaarrekeningverplichtingen en accountantskosten. Een eigenaar van een eenmanszaak heeft onder voorwaarden recht op ondernemersaftrek waaronder de zelfstandigenaftrek.

Hoeveel opdrachtgevers moet je hebben als ZZP?

Veel mensen denken dat je minimaal 3 opdrachtgevers per jaar nodig hebt om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor zelfstandigheid als zzp'er. Dit is een hardnekkig misverstand! De Belastingdienst heeft geen regels over het aantal opdrachtgevers dat je moet hebben om als zelfstandige te worden gezien.

Wat is beter BV of ZZP?

Risico: wanneer een onderneming veel risico loopt, is de verstandigste keuze om een BV als rechtsvorm te kiezen. Bij weinig risico voldoet een eenmanszaak. Winst: bij lage winst (minder dan 150.000 euro per jaar) loont de eenmanszaak beter. Bij hogere winst is een BV belastingtechnisch voordeliger.

Waarom van ZZP naar BV?

Het grootste voordeel van een eenmanszaak omzetten naar een BV is de persoonlijke aansprakelijkheid. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je volledig persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming en moet je hier bij faillissement persoonlijk voor opdraaien.

Hoeveel bv's mag je hebben?

Aandelen en het eigendom van de besloten vennootschap Elk aandeel is een percentage van eigendom. Een bv kan dus meerdere eigenaren hebben, maar indien één persoon alle aandelen heeft, ook maar één eigenaar hebben. Aandelen van een bv zijn niet vrij verhandelbaar maar overdracht vindt plaats bij de notaris.

Hoeveel bedrijfsactiviteiten mag je hebben?

Per persoon kun je slechts één eenmanszaak hebben die alle activiteiten omvat. Dit is bevestigd in een uitspraak van de rechtbank, die oordeelde dat het inschrijven van meerdere eenmanszaken per persoon in het handelsregister in strijd is met het doel en de strekking van de Handelsregisterwet (bron: KvK).

Wat zijn de nadelen van een BV?

Hieronder onze nadelen van de BV.
 • Nadeel 1: Geen zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling. Eén van de grootste nadelen van de BV ten opzichte van de eenmanszaak zijn het gemis van enkele belastingvoordelen. ...
 • Nadeel 2: Notariële kosten. ...
 • Nadeel 3: Administratie. ...
 • Nadeel 4: DGA-salaris. ...
 • Ten slot (aanrader)

Wat is een nadeel van een BV?

Eén van de nadelen van een BV is fiscaal van aard. Een BV kan namelijk niet rekenen op bepaalde belastingvoordelen die wel van toepassing zijn op een eenmanszaak of VOF. De startersaftrek, zelfstandigenaftrek, en mkb-winstvrijstelling zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op de BV.

Hoelang mag een ZZP er bij 1 opdrachtgever werken?

Als u meer dan 3 dagen bij 1 opdrachtgever werkt, bent u waarschijnlijk in loondienst bij deze opdrachtgever.

Wat als je als ZZP er maar 1 opdrachtgever hebt?

Als je maar 1 opdrachtgever hebt over een heel jaar dan zal de Belastingdienst dit als loondienst kunnen beschouwen. Dat betekent dat je geen recht hebt op ondernemersaftrekposten en dat er nog loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald.

Waarom overstappen naar BV?

Bij hogere winsten is een BV met zijn lagere tarieven aantrekkelijker dan een eenmanszaak met zijn aftrekposten. Een BV heeft dus een lagere belastingdruk dan een eenmanszaak, maar ook net wat hogere kosten. Dit komt met name door de publicatieplicht. Een BV moet jaarstukken opstellen en indienen bij de KvK.

Hoeveel startkapitaal BV?

Een bv kunt u alleen of met anderen oprichten. Met een bv heeft u geen startkapitaal nodig en kunt u investeerders binnenhalen. U bent als bestuurder beperkt privé aansprakelijk.

Hoeveel aandelen moet een BV hebben?

Dit wordt vastgelegd in de statuten. Het aantal aandelen vermenigvuldigd met de waarde per aandeel wordt het aandelenkapitaal genoemd. De minimale waarde die een aandeel moet hebben is €0,01. Wij raden aan om een BV op te richten met 120 aandelen (of een veelvoud) en met een minimale waarde van €0,01 per aandeel.