Inhoudsopgave:

 1. Hoe je denkt over iets?
 2. Wat is het denken?
 3. Hoe schrijf je over nadenken?
 4. Wat betekent bezint eer gij begint?
 5. Hoe noem je iemand die goed nadenkt?
 6. Wat is peinzen?
 7. Hoe ontstaat denken?
 8. Waarom denk ik zoveel?
 9. Wat betekent Te denken valt aan?
 10. Wat betekent zich bezinnen op?
 11. Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten?
 12. Wat betekent overdenkt?
 13. Wat is lichtzinnig betekenis?
 14. Is synoniem?
 15. Wat is een andere woord voor peinzen?

Hoe je denkt over iets?

als synoniem van een ander trefwoord: nadenken (ww) : afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen.

Wat is het denken?

Nadenken (dacht na, heeft nagedacht), denken over iets, door denken nader bij de waarheid of den grond van iets trachten te komen: ik heb er nog eens goed over nagedacht, maar ik zie er van af; hoe meer ik er over nadenk, hoe onwaarschijnlijker het mij voorkomt; — denk eens na, stel je voor, verbeeld je.

Hoe schrijf je over nadenken?

In combinatie met over betekent denken 'nadenken over', 'een mening hebben', maar ook '(iets) van plan zijn'. Voorbeelden: (3) Denk er nog eens even over. (4) Hoe denkt u over zijn voorstel?

Wat betekent bezint eer gij begint?

Verzinnen heeft in verzint eer gij begint de betekenis 'nadenken'. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) vermeldt verzint eer gij begint, met de betekenis: "overleg, denk na vooraleer te handelen".

Hoe noem je iemand die goed nadenkt?

Lichtmis = losbol, lichtzinnig persoon.

Wat is peinzen?

[Lat. pensare, telkens overwegen, afwegen] (peinsde, heeft gepeinsd), 1. ernstig nadenken, zwaar in gedachten verzonken zijn: over de bezwaren hoeft men niet lang te peinzen; hij peinst er niet over (met nadruk) als sterkere uitdrukking voor: hij denkt er niet aan, hij wil er niets van weten; 2.

Hoe ontstaat denken?

Een van oudsher aangehangen idee is dat delen van de hersenen onafhankelijk werken, en daarin elk een eigen functie voor hun rekening nemen. Zo zou er een gebiedje zijn voor taal, een voor geheugen, en misschien dan ook wel een voor bewustzijn. Dit idee stamt al uit de 19e eeuw, toen de leer van de frenologie opkwam.

Waarom denk ik zoveel?

Clarissa Silva, gedragstherapeut, legt uit aan Elite Daily dat mensen die ergens (te) veel over nadenken, vaak denken dat het hen helpt om zoveel na te denken. "Toch is het vaak zo dat al die gedachten juist een negatieve invloed hebben, doordat je het jezelf onnodig moeilijk maakt," aldus Clarissa Silva.

Wat betekent Te denken valt aan?

bedenken (ww) : denken aan, heroverwegen, in aanmerking nemen, in heroverweging nemen, in ogenschouw nemen, in overweging nemen, nadenken, nagaan, overdenken, overleggen, overwegen, peinzen. rekening houden met (ww) : bedacht zijn op, denken aan, in aanmerking nemen, in ogenschouw nemen, incalculeren, meetellen.

Wat betekent zich bezinnen op?

(bezon, heeft bezonnen), 1. nadenken: bezint eer ge begint, denk goed na, alvorens iets te ondernemen; 2. zich bezinnen, nadenken, zich bedenken: wat bezint ge u altijd lang; ook: van gedachten veranderen: hij zal zich wel bezinnen.

Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten?

Wie z'n billen brandt, moet op de blaren zitten. Het spreekwoord wil zoveel zeggen als: 'Als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen. En het liefst zonder klagen'.

Wat betekent overdenkt?

(overdacht, heeft overdacht), 1. bepeinzen, nadenken over, overwegen: ik heb uw voorstel rijpelijk overdacht; 2. (Zuidn.) zich overdenken, zich bedenken: overdenk u eens goed.

Wat is lichtzinnig betekenis?

bn. en bw. (-er, -st), licht van zin, geen ernst of zorg kennend of tonend, ondoordacht, zonder ernst en nadenken ten opzichte van de gevolgen van zijn daden; soms: losbandig.

Is synoniem?

Een synoniem is een ander woord voor 'een ander woord voor': woorden noemen we synoniem als ze (ongeveer) hetzelfde betekenen.

Wat is een andere woord voor peinzen?

afwegen, beraden, bespiegelen, bezinnen, broeden, denken, doordenken, filosoferen, herkauwen, mediteren, mijmeren, overpeinzen, overwegen, peinzen, prakkiseren, reflecteren, speculeren, stilstaan, theoretiseren, zich bedenken, zich bezinnen.