Inhoudsopgave:

 1. Hoe voel je je als je non-binair bent?
 2. Welke genderidentiteiten zijn er?
 3. Hoeveel procent voelt zich geen man of vrouw?
 4. Wat ben je als je geen man of vrouw bent?
 5. Hoe ontstaat non-binair?
 6. Waar staat Lhbtiq+?
 7. Hoe bepaal je gender?
 8. Welke Seksualiteiten zijn er?
 9. Hoeveel procent non-binair?
 10. Hoeveel mensen hebben spijt van transitie?
 11. Wat is interseksueel?
 12. Hoe heet het als je man en vrouw bent?
 13. Hoeveel procent van de mensen is non-binair?
 14. Wat zeg je tegen non-binair?
 15. Wat betekent het als je queer bent?

Hoe voel je je als je non-binair bent?

Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen.

Welke genderidentiteiten zijn er?

Er bestaan verschillende genderidentiteiten: de meest bekende zijn man en vrouw. Daarnaast bestaan ook trans vrouw, trans man, genderqueer, non-binair, agender,.. Meestal worden genderidentiteiten verzameld in twee grote groepen: transgender en cisgender.

Hoeveel procent voelt zich geen man of vrouw?

Het aantal mensen dat zich niet volledig in het hokje man of vrouw voelt passen, is hoger dan vaak gedacht: 4 procent van de Nederlanders, volgens onderzoekers van kenniscentrum Rutgers.

Wat ben je als je geen man of vrouw bent?

Als iemand geen keuze maakt in de genderidentiteit man of vrouw spreken we van non-binair. Non-binaire personen voelen zich een beetje jongen/man en meisje/vrouw, of juist geen van beiden. Of zij voelen zich soms jongen/man en soms meisje/vrouw. Dit heet genderfluïde.

Hoe ontstaat non-binair?

(Non-)binair zijn heeft te maken met je identiteit en soms ook met expressie: hoe je je voelt als mens, of hoe jezelf laat zien aan de buitenwereld (en soms allebei). Aseksueel zijn heeft alleen te maken met je geaardheid: tot wie je je seksueel aangetrokken voelt.

Waar staat Lhbtiq+?

Waar staan de letters LHBTIQ+ voor? L = lesbisch, H = homo, B = biseksueel, T =transgender, I = intersekse, Q = queer en de + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen.

Hoe bepaal je gender?

Met gender kun je aangeven of je je man of vrouw voelt. Er wordt daarbij een verschil gemaakt tussen genderidentiteit (hoe je je voelt) en genderexpressie (hoe je je aan anderen presenteert). Geslacht heeft dus te maken met je lichaam en gender is hoe je jezelf ziet en/of presenteert aan je omgeving.

Welke Seksualiteiten zijn er?

De seksuele geaardheid is de aard van de romantische of seksuele aantrekking ervaren door een persoon. De meest gekende geaardheden zijn heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit en aseksualiteit. Verwante uitdrukkingen zijn seksuele oriëntatie, seksuele gerichtheid, seksuele voorkeur en seksuele identiteit.

Hoeveel procent non-binair?

Ongeveer 3,9 procent van de Nederlandse bevolking identificeert zich niet met het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte.

Hoeveel mensen hebben spijt van transitie?

Over spijt na de transitie is niet veel bekend. Er is wel onderzoek uitgevoerd waaruit zou blijken dat het om kleine aantallen zou gaan, minder dan 1% van de transgender mensen.

Wat is interseksueel?

Interseksualiteit: wat is het? Interseksuelen hebben een lichaam met zowel mannelijke als vrouwelijke of onduidelijke geslachtskenmerken. In de meeste gevallen wordt intersekse veroorzaakt door een gendefect. Er zijn heel veel verschillende vormen van interseksualiteit.

Hoe heet het als je man en vrouw bent?

Hermafrodiet is een verouderde (en beledigende) term voor tweeslachtigheid. Het woord hermafrodiet wordt enkel voor dieren of planten gebruikt. De correcte term voor mensen met zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken is intersekse.

Hoeveel procent van de mensen is non-binair?

Ongeveer 3,9 procent van de Nederlandse bevolking identificeert zich niet met het geslacht dat is geregistreerd bij de geboorte.

Wat zeg je tegen non-binair?

Beiden voelen zich niet specifiek man of vrouw en willen daarom niet aangesproken worden met zij of hij, maar met hen/hun. Zijn dat de meest geschikte woorden in Nederland of is er een nieuw woord nodig? In Nederland mag je non-binaire personen aanspreken met 'hen', 'hun' en 'die'.

Wat betekent het als je queer bent?

Queer betekent eigenlijk 'vreemd'; er is niet echt een goede Nederlandse vertaling voor. Het staat voor een open, brede genderidentiteit en/of seksuele identiteit. Vaak noemen mensen zichzelf queer als ze zichzelf niet een vaststaande gender en/of seksuele identiteit toekennen, of die afwijzen.