Inhoudsopgave:

  1. Wat is afhijsen van een patiënt?
  2. Waarom patiënt Afhijsen?
  3. Wat is Tilassistentie ambulance?
  4. Hoe lang is een brandweerladder?
  5. Wat is til assistentie?
  6. Hoe hoog komt een brandweerladder?
  7. Hoe hoog is een hoogwerker van de brandweer?
  8. Hoeveel ruimte heeft een brandweerauto nodig?
  9. Hoeveel mensen kunnen er in een brandweerwagen?

Wat is afhijsen van een patiënt?

'Afhijsen patiënt' zo heet het in hulpverlenersjargon. Het is een 112-melding die elke week wel een keer voorbij komt en die zoveel inhoudt als het in actie komen van de ladderwagen van de brandweer om iemand via een hogere verdieping uit een woning te halen.

Waarom patiënt Afhijsen?

Naast het blussen van branden en het assisteren bij ongevallen neemt de brandweer ook de zorg voor het assisteren van ambulancepersoneel in het geval van lastige trappen in woningen. Als het onveilig is om met een patiënt de trap af te gaan met een brancard, dan wordt in zo'n geval de hoogwerker opgeroepen.

Wat is Tilassistentie ambulance?

Bij tilassistentie zal een extra ambulance gealarmeerd moeten worden waardoor deze niet beschikbaar is voor andere (spoedeisende) meldingen.

Hoe lang is een brandweerladder?

De opnieuw ontworpen componenten worden systematisch overgebracht naar alle andere XLL-ladders, inclusief M55L en M60L. Daarnaast wordt het assortiment Magirus draaitafelladders uitgebreid naar M64L - met een werkhoogte van 64 meter en een totale voertuiglengte van minder dan 12 meter.

Wat is til assistentie?

Til assistentie Aldaar was iemand gevallen en de persoon moest voor controle even naar het ziekenhuis. Omdat de ambulancedienst de persoon niet alleen naar beneden kon krijgen, heeft de brandweer uit Spaarndam daarbij geholpen.

Hoe hoog komt een brandweerladder?

Daarvoor gebruikt de brandweer speciale redvoertuigen. Die hebben een ladder die wel 30 meter hoog komt. Dat zijn zeker 10 verdiepingen! De autoladder wordt niet alleen gebruikt om mensen te redden bij brand.

Hoe hoog is een hoogwerker van de brandweer?

Ladderwagens hebben volgens mij de hoogte van 30 meter, en hoogwerkers verschillend tussen 30 en 35 meter.

Hoeveel ruimte heeft een brandweerauto nodig?

Staat u er wel eens bij stil hoeveel ruimte de brandweer nodig heeft om met een brandweerwagen of ladderwa- gen bij woonhuizen, kantoren en scholen te kunnen komen? Om door een straat te kunnen rijden, heeft de brandweer een breedte van drieënhalve meter nodig. Dat zijn ongeveer twee personenauto's naast elkaar.

Hoeveel mensen kunnen er in een brandweerwagen?

In het algemeen is er aan boord plaats voor een standaardploeg van zes man, te weten: bevelvoerder (hierna BV), chauffeur (is tevens pompbediener), aanvalsploeg (twee personen) en waterploeg (twee personen). De chauffeur zit (in de meeste landen) linksvoor in het voertuig, de BV rechts voorin en de bemanning achterin.