Inhoudsopgave:

  1. Wat is een Aanslagbelasting?
  2. Wat is het verschil tussen een Aanslagbelasting en een Aangiftebelasting?
  3. Is btw een Aangiftebelasting?
  4. Wat is het verschil tussen Tijdvakbelasting of Tijdstipbelasting?
  5. Is erfbelasting een Aanslagbelasting?

Wat is een Aanslagbelasting?

Bij aanslagbelastingen, zoals de inkomsten- en de vennootschapsbelasting, stelt de belastinginspecteur de belastingschuld aan de hand van de belastingaangifte in een belastingaanslag vast. Bij deze belastingen vormt de aangifte derhalve een hulpmiddel voor de fiscus bij de vaststelling van de belastingaanslag.

Wat is het verschil tussen een Aanslagbelasting en een Aangiftebelasting?

Algemene aspecten Awb en Awr Bij een aangiftebelasting moet de belastingplichtige zelfstandig de belasting berekenen en betalen. De bemoeienis van de belastingdienst is minimaal. ... Bij een aanslagbelasting moet de belastingplichtige wel aangifte doen, maar legt de inspecteur vervolgens de aanslag op.

Is btw een Aangiftebelasting?

Bij aangiftebelastingen berekent én betaalt u de belasting op eigen initiatief. Wij leggen u dus geen belastingaanslag op. Voorbeelden zijn de loonheffingen, de omzetbelasting en de motorrijtuigenbelasting. Deze belastingen kennen geen voorlopige en definitieve aanslagen.

Wat is het verschil tussen Tijdvakbelasting of Tijdstipbelasting?

Wat is het verschil tussen tijdstip- en tijdvakbelastingen? Bij een tijdvakbelasting moet de verschuldigde belasting die in de loop van een tijdvak is ontstaan, na afloop van dit tijdvak worden afgedragen. (bijv. inkomstenbelasting en loonbelasting).

Is erfbelasting een Aanslagbelasting?

Voorbeelden van aanslagbelastingen zijn: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting.