Inhoudsopgave:

  1. Hoe heet een windpark op zee?
  2. Hoeveel windmolenparken op zee zijn er in 2017 in gebruik?
  3. Hoeveel windmolenpark Noordzee?
  4. Hoe ver staan de windmolens uit de kust?
  5. Hoeveel windmolens komen er in de Noordzee?

Hoe heet een windpark op zee?

Een windmolenpark (of windpark) is een verzameling van 3 of meer moderne windmolens (windturbines), bedoeld om windenergie op te wekken. Een belangrijk onderscheid zijn windparken op land (onshore) en windparken op zee (offshore).

Hoeveel windmolenparken op zee zijn er in 2017 in gebruik?

Er zijn 7 actieve windparken op de Nederlandse Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 2.450 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit.

Hoeveel windmolenpark Noordzee?

Er zijn 7 actieve windparken op de Nederlandse Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 2.450 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit. Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) opende in 2007 ongeveer 11 km voor de kust van Egmond aan Zee met een vermogen van 108 MW.

Hoe ver staan de windmolens uit de kust?

De territoriale zee eindigt 12 nautische mijl (22,2 kilometer) uit de kust. Alleen de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) staan dichterbij. Daar komen de dichtstbijzijnde windturbines op 10 nautische mijl (18,5 kilometer) uit de kust te staan.

Hoeveel windmolens komen er in de Noordzee?

Er zijn 7 actieve windparken op de Nederlandse Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 2.450 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit. Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) opende in 2007 ongeveer 11 km voor de kust van Egmond aan Zee met een vermogen van 108 MW.