Inhoudsopgave:

  1. Wat gebeurt er als je 2 keer blijft zitten?
  2. Wat als je blijft zitten op MBO?
  3. Kan je in de 2de blijven zitten?
  4. Wat als je blijft zitten in 4 vwo?
  5. Hoe weet je of je gaat blijven zitten?

Wat gebeurt er als je 2 keer blijft zitten?

Leerlingen die een of meerdere keren blijven zitten, zijn gemiddeld een of twee jaar ouder als zij eindexamen doen en de middelbare school verlaten. Het kan natuurlijk ook zijn dat een leerling op de basisschool is blijven zitten. De leerling is dan gemiddeld een jaar ouder dan klasgenoten bij de start in de brugklas.

Wat als je blijft zitten op MBO?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs die blijven zitten, moeten het hele leerjaar overdoen. In het hoger onderwijs kunnen studenten vakken die ze niet halen vaak opnieuw doen. De lesstof die ze wel beheersen hoeven ze dan niet te herhalen. Een mbo-opleiding op niveau 4 kan in dat opzicht een tussenpositie innemen.

Kan je in de 2de blijven zitten?

Geen regels studieduur vmbo, havo, vwo Een leerling mag in de regel niet meer dan 1 jaar blijven zitten in dezelfde klas. ... maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas; 1 keer mogen zakken voor het examen; of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

Wat als je blijft zitten in 4 vwo?

Geen regels studieduur vmbo, havo, vwo Een leerling mag in de regel niet meer dan 1 jaar blijven zitten in dezelfde klas. ... maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas; 1 keer mogen zakken voor het examen; of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

Hoe weet je of je gaat blijven zitten?

Een B‑attest houdt in dat de leerling de vooropgestelde doelen niet heeft behaald. Hij mag dan wel naar een volgend leerjaar over, maar niet naar om het even welke studierichting. Een C‑attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet 'blijven zitten'.