Inhoudsopgave:

  1. Wat zijn confessionele scholen?
  2. Wat is type 3 buitengewoon onderwijs?
  3. Is een school een vzw?
  4. Is een school een openbare instelling?
  5. Wat is een gemeentelijke school?
  6. Wat is OV1?
  7. Wat is een auti klas?

Wat zijn confessionele scholen?

Confessionele scholen organiseren hun onderwijs op basis van een religie. Zo zijn er onder meer katholieke, protestantse, joodse, orthodoxe en islamitische scholen. In Nederland vergelijkbaar met de bijzondere school.

Wat is type 3 buitengewoon onderwijs?

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3 is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis.

Is een school een vzw?

Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het gvo. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De grootste groep, de katholieke scholen, zijn vertegenwoordigd door de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Is een school een openbare instelling?

In het officieel onderwijs Het gemeenschapsonderwijs is het officieel onderwijs dat de openbare instelling GO! ... Het gesubsidieerd officieel onderwijs omvat het gemeentelijk onderwijs (georganiseerd door de gemeentebesturen) en het provinciaal onderwijs (georganiseerd door de provinciebesturen).

Wat is een gemeentelijke school?

school van de gemeente. school die onder het gezag staat van en gefinancierd wordt door de gemeentelijke overheid; school van de gemeente.

Wat is OV1?

Buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 (OV1) richt zich op jongeren van 13 tot 21 jaar met een mentale beperking (type 2) of een motorische en/of meervoudige beperking (type 4).

Wat is een auti klas?

schoolklas voor autistische leerlingen. klas voor leerlingen met autisme die zich kenmerkt door kleine groepen in een eigen lokaal, een beperkt aantal docenten en veel structuur waardoor de leerlingen beter in staat zijn om hun diploma te behalen; schoolklas bestemd voor leerlingen met autisme; autismeklas.