Inhoudsopgave:

  1. Waarom is de Zandmotor aangelegd?
  2. Hoeveel zand is er gebruikt bij de aanleg van de Zandmotor?
  3. Wat doet de Argusmast?
  4. Wat is een Slufter?
  5. Waar komt de naam Slufter vandaan?
  6. Hoe ontstaat een Slufter?

Waarom is de Zandmotor aangelegd?

Zandmotor is een kunstmatig schiereiland voor de kust van 128 ha. Dit schiereiland zorgt ervoor dat de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen op natuurlijke wijze aangroeit. De nieuw gevormde kust beschermt ons land tegen de zeespiegelstijging.

Hoeveel zand is er gebruikt bij de aanleg van de Zandmotor?

Door zandverplaatsingen is de vorm van de Zandmotor tussen augustus 2011 en februari 2014 veranderd. Ten opzichte van de situatie direct na aanleg is in totaal 2,5 miljoen m3 zand verplaatst. Het meeste zand, 1,14 miljoen m3, is naar het noor- den verplaatst.

Wat doet de Argusmast?

De Argusmast is één van de instrumenten in een langlopend onderzoek naar ontwikkeling van de Zandmotor. ... Het onderzoek richt zich op stroming, verspreiding van zand, flora en fauna, zwemveiligheid, duinontwikkeling, grondwater en recreatief gebruik.

Wat is een Slufter?

Een slufter is een getijdengebied waarbij zout water vanuit zee onder invloed van het getij door een geul in de duinen het land binnen kan dringen. In de strikte zin gebeurt dit niet telkens bij hoogwater, maar enkel bij springtij (in combinatie met hevige wind uit zee).

Waar komt de naam Slufter vandaan?

De Slufter ligt in het noordwesten van het waddeneiland Texel. ... De Slufter zelf is een ongeveer 3 km lange kreek die in verbinding staat met de Noordzee. Bij hoog water stroomt daardoor zeewater het gebied in. Eigenlijk droegen de kreken die door het gebied liepen de naam Slufter.

Hoe ontstaat een Slufter?

In een hevige storm brak de Lange Dam in 1858 op drie plaatsen door. Er ontstonden diepe geulen waardoor zeewater de achterliggende strandvlakte kon binnenstromen. Deze geulen werden de Grote Slufter, de Kleine Slufter en de Muy genoemd.