Inhoudsopgave:

 1. Wat moet er in een slot van een verslag?
 2. Wat is een slot van een werkstuk?
 3. Wat komt er in de inleiding te staan?
 4. Wat moet je doen bij een slot?
 5. Hoe moet je een werkstuk maken in groep 8?
 6. Wat zit er in een goede inleiding?
 7. Hoe kun je er als schrijver voor zorgen dat de inleiding en het slot goed bij de kern passen?
 8. Hoe schrijf je de inleiding van je PWS?

Wat moet er in een slot van een verslag?

Wie eerst het slot van een verslag gaat lezen, moet meteen weten waarover het verslag ging. Daarom zet je in het slot van een verslag doorgaans: < het probleem dat je in het rapport of verslag behandelde; Doe dat in de vorm van een vraag: de probleemvraag.

Wat is een slot van een werkstuk?

Het nawoord bevat informatie die pas tijdens het schrijven naar voren kwam en die leidt tot een veranderde opvatting over de hoofdvraag. Soms wordt het nawoord gebruikt om te vertellen wat je zelf vond van het schrijven van de scriptie. Een nawoord is een terugblik op je scriptie of werkstuk.

Wat komt er in de inleiding te staan?

De inleiding is het eerste hoofdstuk van je scriptie en vormt daarom het startpunt van je scriptie. Je beschrijft hierin het onderwerp van je scriptie, stelt de probleemstelling op en presenteert je doelstelling en je onderzoeksvragen.

Wat moet je doen bij een slot?

Wat kun je doen?
 1. Spuit het slot in met slotontdooier en laat dit even inwerken. Heb je geen slotontdooier bij de hand, warm dan een kruik op en houdt deze tegen het slot aan. ...
 2. Probeer nogmaals de deur te openen. Lukt dit niet, herhaal dan de eerste stap tot je de sleutel wél kunt ronddraaien.

Hoe moet je een werkstuk maken in groep 8?

 1. Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk?
 2. Stappenplan.
 3. Stap 1 Kies een onderwerp.
 4. Stap 2 Schrijf de inleiding.
 5. Deze zoekmachines mag je gebruiken om je bronnen te zoeken:
 6. Stap 3 Verzamel informatie over jouw onderwerp.
 7. Let op: Je mag in totaal maximaal 5 bronnen gebruiken!!
 8. Stap 4 Het maken en typen van je werkstuk.

Wat zit er in een goede inleiding?

Onderdelen van de inleiding
 • Aanleiding.
 • Afbakening thema.
 • Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 • Stand van zaken binnen de wetenschap.
 • Theoretische en praktische relevantie van het onderzoek.
 • Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen.
 • Korte beschrijving van de onderzoeksopzet.
 • Leeswijzer.

Hoe kun je er als schrijver voor zorgen dat de inleiding en het slot goed bij de kern passen?

In de inleiding wordt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is. De inleiding van de tekst is bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken. De lezer wordt nieuwsgierig gemaakt naar de rest van de tekst....De schrijver vertelt in het slot vaak:
 • wat de lezer moet weten,
 • wat de lezer moet vinden,
 • wat de lezer moet doen.

Hoe schrijf je de inleiding van je PWS?

Inleiding. In de inleiding beschrijf je het onderwerp van je profielwerkstuk en leg je uit hoe je PWS is opgebouwd. Je vertelt wat je hoofdvraag en je deelvragen zijn en hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd. Hier vertel je ook kort waarom je voor bepaalde onderzoeksmethoden hebt gekozen.