Inhoudsopgave:

 1. Waar staat de afkorting Star voor?
 2. Waarom Starrt methode gebruiken?
 3. Hoe gebruik je de Starr methode?
 4. Waarom Starr of Korthagen?
 5. Wat is Starr techniek?
 6. Hoe schrijf je een reflectie verslag?
 7. Hoe werkt het model van Korthagen?
 8. Wat is het verschil tussen taak en actie?
 9. Waarom Reflectiemodellen?
 10. Wat voor proces is reflecteren?

Waar staat de afkorting Star voor?

STAR staat voor: situatie, taak, actie en resultaat. Met behulp van de STAR methode kan je als sollicitant succesvol gedrag uit het verleden als voorspeller van toekomstig gedrag onderbouwen. Aan de afkorting Star wordt vaak nog een R voor reflectie toegevoegd.

Waarom Starrt methode gebruiken?

STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Je gebruikt de methode om een voorbeeld te geven van de manier waarop jij je in het verleden hebt gedragen in een bepaalde situatie. Zo toon je aan dat jij over de juiste competenties beschikt die nodig zijn voor de functie waarop jij solliciteert.

Hoe gebruik je de Starr methode?

De STARR-methode
 1. Situatie. Bij de situatie vertel je meer over de feiten. Wat was de situatie? ...
 2. Taak. Wat was jouw taak in deze situatie?
 3. Actie. Hoe heb jij gehandeld in deze situatie? Hoe reageerde je? ...
 4. Resultaat. Wat was het resultaat van je handeling? Hoe liep de situatie af?
 5. Reflectie. Hoe kijk je terug op je handeling?

Waarom Starr of Korthagen?

De starr methode is op zich een methodiek die zich richt op feiten, oorzaak en gevolg. Bij de Korthagen reflectie gaat het een niveautje 'dieper' doordat ook je gedachten die je had en wat je voelde meegenomen wordt bij de reflectie. ... Immers als je wil blijven leren, is reflecteren op je eigen gedrag nooit af.

Wat is Starr techniek?

Tijdens een sollicitatie gebruiken rekruteerders dikwijls de STARR-techniek. Dit is een interviewtechniek om kandidaten op gestructureerde wijze te bevragen over hun rond gedrag en competenties. ... Sollicitanten kunnen op zo hun competenties duidelijk in de verf zetten.

Hoe schrijf je een reflectie verslag?

In een reflectieverslag laat je zien wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat voor invloed dat heeft op je denken en handelen. Je bespreekt je sterke en zwakke eigenschappen en je eigen ontwikkeling. Voor veel opleidingen schrijf je regelmatig een reflectieverslag; meestal na een stage of voor een assessment.

Hoe werkt het model van Korthagen?

Het model van Korthagen is een methode die je kunt gebruiken in je reflectieverslag om te reflecteren op je handelen. ... Je blikt hierop terug; de reflectie. Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring. Je bedenkt wat anders zou kunnen in het vervolg; alternatieven.

Wat is het verschil tussen taak en actie?

Taak: Beschrijf de taken die in de situatie aan bod kwamen. Actie: Vertel over de verschillende acties die werden uitgevoerd om de taken te voltooien. Resultaat: Welke directe resultaten kwamen voort uit je acties?

Waarom Reflectiemodellen?

Wat helpend is bij reflecteren is gebruik te maken van een reflectiemodel. Een reflectiemodel geeft je concrete handvatten om structureel en systematisch terug te kijken op je eigen handelen. Hiermee kan diepgaand en op een stapsgewijze manier worden gereflecteerd op een bepaalde ervaring, handeling of proces.

Wat voor proces is reflecteren?

Reflectie op Proces Bij reflecteren op het proces kijken we HOE we iets hebben gedaan. Hierbij spelen de volgende vragen mee: Welke stappen hebben we genomen? Hoe was de samenwerking?