Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent talen?
  2. Hoe komt het dat we verschillende talen spreken?
  3. Hoe zijn de woorden ontstaan?
  4. Wat doet taal met je?
  5. Is taalvermogen aangeboren?
  6. Wat is Taalzorg?

Wat betekent talen?

Taal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal).

Hoe komt het dat we verschillende talen spreken?

Als twee groepen ver van elkaar opgroeien, ontstaan er onder andere verschillen in de uitspraak. Als je heel lang wacht, krijg je verschillende talen. Ook ontstaan er nieuwe woorden voor nieuwe dingen die in die lange tijd zijn ontstaan. Zo ontstaan er verschillende talen.

Hoe zijn de woorden ontstaan?

Door langdurige processen van verbasteren waren oorspronkelijke klanken geëvolueerd tot de woorden die we nu kennen. ... Zulke woorden, die een gevoel oproepen of een geluid imiteren, komen in alle talen voor. Je noemt dat een onomatopee. Denk in het Nederlands maar aan de werkwoorden 'blaffen', 'tikken' of 'knallen'.

Wat doet taal met je?

Het is een instrument voor denken en leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Het leren van taal is belangrijk voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling.

Is taalvermogen aangeboren?

Taalkundigen noemen dit vermogen het 'aangeboren taalvermogen'. Het is 'aangeboren' omdat het een eigenschap is van alle mensen ter wereld. Het is een 'taalvermogen' omdat het speciaal geschikt is voor het leren van een taal. Zoals we een gezichtsvermogen hebben, en een denkvermogen, hebben we ook een taalvermogen.

Wat is Taalzorg?

De termen taalbeleid en taalvakkenbeleid worden soms door elkaar gebruikt, met het risico dat niet langer helder is wat ermee wordt bedoeld. ... Taalbeleid gaat over taal en taalvaardigheid bij instructie en communicatie op school en is dus niet gebonden aan een leergebied of vak.