Inhoudsopgave:

  1. Hoe ondersteun je iemand in de herstelfase?
  2. Wat is persoonlijk herstel?
  3. Wat betekent herstel ondersteunende zorg?
  4. Hoe kun je herstelgerichte zorg bieden?
  5. Kan iedereen herstellen?
  6. Is herstelondersteunende zorg een methodiek?
  7. Wat is Individuele Rehabilitatie Benadering?
  8. Welke van deze gedragingen zijn uitgangspunten van herstelondersteunende zorg?

Hoe ondersteun je iemand in de herstelfase?

De ondersteuning van herstel bij lichamelijke of psychische aandoeningen noemen we herstelondersteuning. Herstelondersteuning vindt voor het grootste deel buiten de zorg plaats, namelijk door lotgenoten, familie, vrienden, collega's en maatschappelijke instanties.

Wat is persoonlijk herstel?

Onder persoonlijk herstel verstaan we in de eerste plaats het hervinden van een eigen, persoonlijke identiteit en van een hernieuwde betekenisgeving aan de eigen psychische klachten en het eigen levensverhaal.

Wat betekent herstel ondersteunende zorg?

Herstelondersteunende zorg is zorg die de cliënt ondersteunt bij zijn herstel. Maar herstel is niet per se genezing. Bij veel psychiatrische aandoeningen is genezing niet altijd mogelijk, maar kan de cliënt wel leren om te gaan met zijn ziekte en een nieuwe betekenis geven aan zijn leven.

Hoe kun je herstelgerichte zorg bieden?

Integrale zorg ' Beide promoten hoop, zelfbeschikking, eigen keuze en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Bij het herstelgericht werken zien we een extra dimensie rond het faciliteren van het proces van betekenisgeving en het herwinnen van een positieve identiteit voorbij de aandoening.

Kan iedereen herstellen?

Een herstelproces is voor iedereen anders is, omdat iedereen andere keuzes maakt en andere hulpbronnen aanboort. Ieder van ons maakt verschillende gebeurtenissen mee. In ons leven maken we eigen keuzes en soms worden deze voor ons gemaakt. We doen dingen zelfstandig, soms hebben we hulp nodig.

Is herstelondersteunende zorg een methodiek?

De cliënt heeft de regie Herstelondersteuning is niet zomaar een nieuwe methode. Het gaat om een andere manier van kijken naar de cliënt en naar het proces dat deze door- maakt.

Wat is Individuele Rehabilitatie Benadering?

De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten kunnen hebben zoals zij zelf willen. Dit met zo min mogelijk professionele hulp.

Welke van deze gedragingen zijn uitgangspunten van herstelondersteunende zorg?

'Er zijn voor de ander', persoonlijke betrokkenheid, nabijheid en trouw zijn volgens deze benadering cruciale elementen van herstelondersteuning.