Inhoudsopgave:

  1. Wie regelt een uitvaart?
  2. Wie beslist over begrafenis?
  3. Wat zijn de kosten bij overlijden?
  4. Hoelang blijft een gemeente graf?
  5. Wat is een eigen graf?
  6. Wat gebeurt er als een alleenstaande overlijdt?

Wie regelt een uitvaart?

Bij het regelen van een uitvaart worden afspraken gemaakt met de uitvaartverzorger, de begraafplaats of het crematorium. ... Als er geen nabestaanden zijn die opdracht geven voor de uitvaart, regelt de gemeente de uitvaart.

Wie beslist over begrafenis?

Zodra de overledene is doodverklaard, moet iemand – vaak een familielid – actie ondernemen. Degene die namens de nabestaanden de handtekening onder de opdrachtbevestiging zet, is vanaf dat moment juridisch ook degene die 'beslist', de opdrachtgever dus.

Wat zijn de kosten bij overlijden?

Een begrafenis kost gemiddeld 8.000 euro. In 2021 betaal je gemiddeld tussen de tussen de 7.000 en 10.000 euro voor een begrafenis. Hoe hoog de kosten precies zijn, is afhankelijk van je persoonlijke wensen. Een begrafenis is vaak duurder dan een crematie, een crematie kost gemiddeld namelijk 3.000 euro.

Hoelang blijft een gemeente graf?

De wettelijke termijn van grafrust is in Nederland 10 jaar. Dit betekent dat iemand die begraven wordt, sowieso 10 jaar begraven zal blijven. Dit is een verplicht minimum.

Wat is een eigen graf?

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, zo wordt de “eigendom” of huur van het graf genoemd, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mogen worden.

Wat gebeurt er als een alleenstaande overlijdt?

Als de overledene alleenstaand is, geen (klein)kinderen en geen testament heeft, erven de ouders, broers en zusters. Iedere ouder krijgt in deze situatie (minstens) een kwart van de nalatenschap. ... Zijn er meer erfgenamen, dan erven de ouders per persoon een kwart; de anderen krijgen de rest van de nalatenschap.