Inhoudsopgave:

  1. Wat is callable Redeemable obligaties?
  2. Wat is krediet trading?
  3. Hoe werkt een kasbon?
  4. Wat heb je in bezit obligatie?
  5. Wat is een obligatie met een hoge kredietrating?

Wat is callable Redeemable obligaties?

Een callable obligatie wordt ook wel een vervroegd aflosbare obligatie, redeemable obligatie of een opvraagbare obligatie genoemd. Een obligatie als deze stelt de uitgever van de callable obligatie in staat om de obligatie terug te kopen vóór de vervaldag.

Wat is krediet trading?

Een obligatierating of kredietrating (kortweg "rating") ook wel kredietstatus of kredietbeoordeling is een oordeel over de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie in de vorm van een "rapportcijfer". De kans wordt geschat dat de verplichtingen uit hoofde van die obligatie zonder problemen worden voldaan.

Hoe werkt een kasbon?

Een kasbon is een door een kredietinstelling uitgegeven obligatie, waarin een financiële instelling bevestigt dat ze een bepaald bedrag in ontvangst heeft genomen en dat ze deze som zal teruggeven na verloop van een bepaalde periode. Boven op deze som kan de schuldeiser nog een rente oftewel intrest verwachten.

Wat heb je in bezit obligatie?

Met een obligatie leen je geld aan de overheid of een onderneming. In ruil hiervoor ontvang je rente in de vorm van een couponbetaling. Een obligatie is dus een schuldbewijs, uitgegeven door de overheid of een onderneming.

Wat is een obligatie met een hoge kredietrating?

Definitie van kredietrating De kredietrating schetst een beeld van de kredietwaardigheid van een bedrijf of overheid. De kredietwaardigheid bepaalt of een bedrijf in aanmerking komt voor een lening. ... Obligaties met een hoge kredietrating zijn dus relatief veilige beleggingen, maar ze leveren weinig rendement op.