Inhoudsopgave:

  1. Waaruit bestaat een mossel?
  2. Wat doen mosselen?
  3. Hoe ontstaat de schelp van een mossel?
  4. Heeft een mossel een darmkanaal?
  5. Kun je Zwanenmossel eten?
  6. Waar vind je zoetwatermossel?

Waaruit bestaat een mossel?

De mossel (Mytilus edulis) is een in zee levend tweekleppig weekdier. De soort wordt ook wel 'gewone' of 'eetbare mossel' genoemd. De mossel heeft een langwerpig asymmetrisch driehoekige, betrekkelijk dunschalige maar stevige schelp. Er is een zeer onopvallend slot, bestaande uit enkele zeer kleine tandjes.

Wat doen mosselen?

Een mossel heeft dan de volgende "nuttige eigenschappen": - Zuiveren van water, doordat ze grote hoeveelheden water filteren om hun voedsel hieruit te halen, zoals b.v. toxische algen, bacteriën, chemische contaminanten... - Onderdeel van het voedselketen. Niet alleen wij, ook veel andere dieren eten mosselen.

Hoe ontstaat de schelp van een mossel?

Mosselen planten zich voort in de maanden april en mei. De vrouwtjes stoten in die maanden miljoenen eicellen uit. Die worden in het water bevrucht. Deze eicellen groeien uit tot larven en na ongeveer een maand begint zich een schelp te vormen.

Heeft een mossel een darmkanaal?

Het in de waterstroom meegevoerde voedsel, zoals plankton en microscopisch kleine diertjes, wordt via trilhaartjes, die zich op de kieuwen en de mantel bevinden, naar de mondopening gewerveld. Via de mond komt het voedsel in het darmstelsel.

Kun je Zwanenmossel eten?

Het dagelijks leven van de zwanenmossel lijkt niet erg spannend. Ze openen hun schelp op een kiertje en een sifo, een buisje, wordt naar buiten gestoken en daarmee zuigt de mossel water aan. Uit het water zeeft het dier zijn eten. ... Het lijkt niet erg boeiend, maar het is toch weer wat meer dan bij de gewone mossel.

Waar vind je zoetwatermossel?

De Brede zwanenmossel (Anodonta cygnea cygnea) is een algemene zoetwatermossel die in bijna heel Europa voorkomt. Hoewel zwanenmossels een voorkeur vertonen voor stilstaande waters, kan je ze aantreffen in allerlei plassen en sloten waar ze zich ingraven in de modderige, kale bodem.