Inhoudsopgave:

  1. Was Lodewijk een goede koning?
  2. Wie werd na koning Lodewijk XIV de nieuwe machthebber?
  3. Hoe kreeg Lodewijk XIV absolutisme?
  4. Hoe stierf Lodewijk XVI?
  5. Welke veranderingen voerde Lodewijk Napoleon in Nederland door?
  6. Waarom paste het Paleis van Versailles bij het absolutisme?
  7. Hoe werden financiële problemen opgelost in die tijd door Lodewijk?

Was Lodewijk een goede koning?

Lodewijk Napoleon was zeer impulsief. ... Later werd hij wel Lodewijk de Goede genoemd, hoewel eerst slechts de Lamme Koning.

Wie werd na koning Lodewijk XIV de nieuwe machthebber?

Lodewijk XIV van Frankrijk
Lodewijk XIV
RegentJules Mazarin (tot 1661)
VoorgangerLodewijk XIII
OpvolgerLodewijk XV
HuisHuis Bourbon

Hoe kreeg Lodewijk XIV absolutisme?

Na de dood van kardinaal Mazarin in 1661 viel de macht volledig in handen van Lodewijk XIV. Mede door de ervaringen uit zijn jeugd was hij ervan overtuigd dat hij aangesteld was door God zelf, en dat hij dus regeerde op basis van het 'Droit Divin', het goddelijke recht.

Hoe stierf Lodewijk XVI?

Guillotine Lodewijk XVI van Frankrijk/Doodsoorzaak Hij werd berecht door de Nationale Conventie, schuldig bevonden aan hoogverraad en geëxecuteerd door de guillotine op 21 januari 1793 als een ontheiligde Franse burger "citoyen Louis Capet". Hij is de enige koning van Frankrijk die geëxecuteerd werd.

Welke veranderingen voerde Lodewijk Napoleon in Nederland door?

Zo zorgde hij voor de invoering van verplicht en voor iedereen toegankelijk onderwijs. Lodewijks systeem werd enkele jaren later door inspecteurs beoordeeld als 'beste van Europa'. Hij voerde verder een Burgerlijk Wetboek en Lijfstraffelijk Wetboek in. Ook op nationaal-cultureel terrein was hij erg actief.

Waarom paste het Paleis van Versailles bij het absolutisme?

Geef twee redenen. Lodewijk XIII gebruikte het jachtslot om te jagen en niet om te regeren. Lodewijk XIV haalde de regering en de ambtenaren ook naar Versailles.

Hoe werden financiële problemen opgelost in die tijd door Lodewijk?

De schuldenlast van de Staat, en de onmogelijkheid om op legale wijze hervormingen door te voeren tegen de wil van de Parlementen en de geprivilegieerden, maakten een bankroet onafwendbaar. De Koning riep een Assemblée des Notables bijeen, zonder oplossing, en organiseerde ten slotte een Staten-Generaal.