Inhoudsopgave:

  1. Wat betekent inzitten?
  2. Wat betekent ergens over inzitten?
  3. Is het erover of er over?
  4. Wat er in zit of wat erin zit?
  5. Wat is de betekenis van minutieus?
  6. Waardoor of Waarmee?

Wat betekent inzitten?

Inzitten wordt aan elkaar geschreven als het om het werkwoord gaat met de betekenis 'bezorgd zijn (over)'. Ik wil niet dat mijn ouders over me inzitten. Wij regelen alles, het is dus niet nodig dat jullie erover inzitten.

Wat betekent ergens over inzitten?

inzitten - onregelmatig werkwoord uitspraak: in-zit-ten 1. je er zorgen over maken ♢ we hebben erg over je ingezeten Onregelmatig werkwoord: in-zit-ten ik zit in (...

Is het erover of er over?

We schrijven erover aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. Na erover kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen.

Wat er in zit of wat erin zit?

We schrijven erin aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. Na erin kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen.

Wat is de betekenis van minutieus?

minutieux] zeer nauwkeurig, op kleinigheden lettend (bijv. onderzoek).

Waardoor of Waarmee?

Het woord 'waardoor' vraagt naar een oorzaak: iets wordt veroorzaakt door iets anders. 'Waarom' vraagt naar een reden: je doet iets om die reden.