Inhoudsopgave:

  1. Wat te doen bij waterschade verzekering?
  2. Wie betaalt waterschade?
  3. Wat dekt de brandverzekering bij waterschade?
  4. Wat te doen bij lekkage plat dak?
  5. Wie betaalt gevolgschade?

Wat te doen bij waterschade verzekering?

Wat moet ik doen wanneer ik waterschade heb?
  1. Neem foto's van de schade als bewijsmateriaal.
  2. Vul het proces-verbaal voor waterschade in of een gedetailleerd verslag van de situatie.
  3. Vul het aangifteformulier samen in als er een derde bij betrokken is.

Wie betaalt waterschade?

Waterschade is gedekt door de woningverzekering. Die polis dekt meerdere gevaren (brand, ontploffing, stormschade,…) en onvoorziene schade door water aan woning en inboedel. De verzekering dekt ook de eventuele aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer wanneer een schadegeval schade aan derden berokkent.

Wat dekt de brandverzekering bij waterschade?

Waterschade is gedekt door de woningverzekering. Die polis dekt meerdere gevaren (brand, ontploffing, stormschade,…) en onvoorziene schade door water aan woning en inboedel. De verzekering dekt ook de eventuele aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer wanneer een schadegeval schade aan derden berokkent.

Wat te doen bij lekkage plat dak?

Een lek in een plat dak wordt meestal opgelost door het aanbrengen van vloeibare dakbedekking. Deze wordt aangebracht op de bitumen dakbedekking en vormt een goede en snelle noodoplossing. Een dakreparatie neemt dus weinig tijd in beslag en hoeft ook niet zoveel te kosten.

Wie betaalt gevolgschade?

In beginsel gaat men er vanuit dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Wanneer je bijvoorbeeld schade lijdt aan eigen bezittingen, dan wordt je geacht zelf de rekening te betalen en voor eventuele reparatie of vervanging te zorgen.