Inhoudsopgave:

 1. Hoe maak je een verbeterplan?
 2. Wat is Kwaliteitsverbeterplan?
 3. Wat kun je verbeteren in de zorg?
 4. Wat is een verbeteringsplan?
 5. Wat zijn verbetervoorstellen?
 6. Waarom verbetertraject?
 7. Wat is een verbetervoorstel?
 8. Hoe belangrijk is kwaliteit van zorg?
 9. Hoe werkt een verbetertraject?
 10. Hoe lang duurt een verbetertraject?
 11. Hoe bewaak je kwaliteit van zorg?
 12. Wat te doen met een niet functionerende werknemer?
 13. Hoe ziet een verbetertraject eruit?

Hoe maak je een verbeterplan?

Een verbetervoorstel begint met het omschrijven van het probleem. Redeneer hierbij vanuit de grondoorzaken....De basis van een verbetervoorstel
 1. Wat is er gebeurd?
 2. Wie was erbij betrokken?
 3. Waar deed het probleem zich voor?
 4. Wanneer is het gebeurd?
 5. Waarom is het probleem ontstaan?
 6. Hoe is het gebeurd?

Wat is Kwaliteitsverbeterplan?

In het verbeterplan geef je aan welke functie-eisen je werknemer moet voldoen en aan welke eisen hij niet voldoet. In het verbeterplan leg je onder andere de volgende zaken vast: wat de verbeterpunten van je werknemer zijn. ... welke ondersteuning jij je werknemer biedt.

Wat kun je verbeteren in de zorg?

Uw cliënten moeten kunnen rekenen op goede én veilige zorg die aansluit bij hun wensen en behoeften. Dat vraagt van medewerkers dat ze inzicht hebben in die kwaliteit. Dat ze zich kunnen inleven in de cliënt, weten wat voor hem of haar belangrijk is en passende ondersteuning kunnen bieden.

Wat is een verbeteringsplan?

In een verbeteringsplan legt u vast voor welk onderwerp u aanpakt en hoe in de praktijk wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. Schrijf verbeteringsplannen kort en bondig. Formuleer helder en duidelijk, zowel begrijpelijk voor huisartsen, praktijkmedewerkers als auditoren.

Wat zijn verbetervoorstellen?

Verbetervoorstellen zijn beschrijvingen van een gewenste verandering van het ontwerp naar aanleiding van een test met een prototype.

Waarom verbetertraject?

Wat is een verbetertraject? Een verbetertraject is de periode die de werkgever uittrekt om een werknemer in staat te stellen zijn of haar functioneren te verbeteren. Het is de bedoeling dat de werknemer een serieuze en realistische kans krijgt om tot een verbetering te komen.

Wat is een verbetervoorstel?

Verbetervoorstellen zijn beschrijvingen van een gewenste verandering van het ontwerp naar aanleiding van een test met een prototype.

Hoe belangrijk is kwaliteit van zorg?

Met een bewezen goede kwaliteit van zorg heeft de zorgverlener de beste marketing in huis om klanten te vinden, te binden en te behouden. Tot slot kan een goede kwaliteit bijdragen aan een verlaging van kosten, door inrichting en beheersing van het (optimale) proces, waardoor de productiviteit toeneemt.

Hoe werkt een verbetertraject?

Een verbetertraject is een beperkte periode waarin u de gelegenheid krijgt om uw functioneren of werkhouding te verbeteren. Uw werkgever kan namelijk niet zomaar een ontslagprocedure wegens disfunctioneren starten zonder dat hij samen met u geprobeerd heeft dit ontslag te voorkomen.

Hoe lang duurt een verbetertraject?

Er is geen standaardrichtlijn te geven van hoelang een verbetertraject moet duren. Wel moet er sprake te zijn van een redelijke periode. De werknemer moet genoeg tijd krijgen om zich te kunnen verbeteren. In het algemeen zal dit al snel zes maanden zijn.

Hoe bewaak je kwaliteit van zorg?

Er zijn verschillende meet instrumenten waarmee zorginstellingen hun kwaliteit in kaart brengen. Bijvoorbeeld vragenlijsten die onder cliënten en hun naasten worden afgenomen. Kwaliteit van zorg ontstaat pas als u steeds terugkijkt of u het goede hebt gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt.

Wat te doen met een niet functionerende werknemer?

Disfunctioneren houdt in dat iemand niet voldoet aan de gestelde functie- eisen. Bij een rechter zult u als werkgever moeten aantonen dat er hier bij uw werknemer sprake van is. ... Als uw werknemer het werk niet goed doet, moet u hem of haar een verbetertraject aanbieden.

Hoe ziet een verbetertraject eruit?

In de wet staat niet beschreven hoe een goed verbeterplan eruit moet zien, maar uit de vele uitspraken van rechters op dit punt kun je zeggen dat een goed verbetertraject voldoet aan de volgende kenmerken: Het verbeterplan moet schriftelijk worden vastgelegd en dat geldt ook voor de tussentijdse evaluaties.