Inhoudsopgave:

  1. Wie heeft de eerste Grondwet geschreven?
  2. Hoeveel regels staan er in de Grondwet?
  3. Is de Grondwet nog geldig?
  4. Wat is de eerste Grondwet?
  5. Wat is de hoogste wet in Nederland?
  6. Welk land heeft de beste grondwet?
  7. Wat is de eerste wet uit onze Grondwet?
  8. Hoe vaak is de grondwet herzien?
  9. Wat is het doel van de Grondwet?

Wie heeft de eerste Grondwet geschreven?

De Nederlandse burgers vonden dat de koning te veel macht had. Ze wilden meedoen met het bestuur van het land. De koning was bang dat hij weggejaagd zou worden als hij niet deed wat de burgers zeiden. Daarom liet hij Johan Thorbecke een nieuwe grondwet maken.

Hoeveel regels staan er in de Grondwet?

De Grondwet telt acht hoofdstukken. Artikel 5.2 van het Statuut van het Koninkrijk bepaalt dat de Grondwet de bepalingen daarvan in acht neemt. De tekst en de indeling van de huidige Grondwet is grotendeels in 1983 tot stand gekomen.

Is de Grondwet nog geldig?

Na 1983 werd de Grondwet nog wel op kleine puntjes aangepast. Voor het laatst gebeurde dat in 2018 in verband met de deconstitutionalisering van de kroonbenoeming waarbij de de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning bij Koninklijk Besluit kwam te vervallen.

Wat is de eerste Grondwet?

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van is te beschouwen als de eerste Grondwet van Nederland. Voor het eerst was er sprake van een eenheidsstaat, van burgerrechten en -plichten, en van een gekozen volksvertegenwoordiging.

Wat is de hoogste wet in Nederland?

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, na de wijziging van 2018. De Grondwet is de hoogste nationale wet voor de Nederlandse staat; andere wetten dienen haar bepalingen in acht te nemen.

Welk land heeft de beste grondwet?

Alle Scandinavische landen doen het goed, want Zweden staat tweede, Finland derde en Denemarken vierde. Volgens Reporters Without Borders, dat jaarlijks de ranglijst opstelt, is de persvrijheid in Noorwegen gebaseerd op de grondwet uit 1814.

Wat is de eerste wet uit onze Grondwet?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoe vaak is de grondwet herzien?

Inhoudelijk ligt de basis van de huidige Nederlandse Grondwet in de Grondwet van de Bataafse Republiek van 1798. Sindsdien hebben er een groot aantal grote en kleine herzieningen plaatsgevonden. De laatste grote wijziging dateert van 1983. Men spreekt nu dan ook van de 'Grondwet van 1983'.

Wat is het doel van de Grondwet?

De Grondwet legt de grondrechten van burgers vast. Ook staan in de wet regels voor de inrichting van de Nederlandse staat.