Inhoudsopgave:

  1. Wat is motorische achterstand?
  2. Waardoor ontstaat een motorische achterstand?
  3. Wat is een motorische stoornis?
  4. Hoe vaak komt DCD voor?
  5. Wat Isdcd?
  6. Is DCD een ontwikkelingsstoornis?
  7. Wat zijn de gevolgen van DCD?
  8. Wat valt er allemaal onder de grove motoriek?

Wat is motorische achterstand?

Bij een achterstand van de motorische ontwikkeling beweegt het kind minder handig dan leeftijdsgenootjes. Een gevolg kan zijn dat het kind gefrustreerd raakt en niet goed kan meedoen in de klas of bij het spelen. Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn: Hij valt zo vaak.

Waardoor ontstaat een motorische achterstand?

Oorzaken motorische achterstand Te weinig beweging, weinig zelfvertrouwen bij het bewegen, een in aanleg aanwezige stoornis of een medische reden kunnen oorzaken zijn van een vertraagde ontwikkeling van het kind. Dat kinderen te weinig bewegen is een bekend fenomeen van deze tijd.

Wat is een motorische stoornis?

Kinderen met motorische problematiek zijn vaak onhandig of houterig, vallen veel of stoten zich regelmatig. Ze hebben een opvallende houding, met lage of juist hoge spierspanning. Ook is er vaak sprake van angst om te bewegen. Ze hebben te weinig spierkracht en bewegen niet, of juist te krachtig.

Hoe vaak komt DCD voor?

DCD komt ongeveer bij één op de tien tot twintig schoolgaande kinderen voor. Bij wie komt DCD voor? DCD wordt ongeveer twee tot vijf keer vaker bij jongens dan bij meisjes gezien. DCD problematiek wordt vaker gezien bij kinderen met ADHD, bij kinderen met een autisme spectrumstoornis of bij kinderen met leerproblemen.

Wat Isdcd?

Developmental Coordination Disorder of DCD is een coördinatie-ontwikkelingstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van bewegingen.

Is DCD een ontwikkelingsstoornis?

Dat kunnen kinderen zijn met DCD. DCD is een ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van bewegingen. DCD staat voor Developmental Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald coördinatie- ontwikkelingsstoornis.

Wat zijn de gevolgen van DCD?

Kinderen met DCD ervaren problemen in de coördinatie van de grove en fijne motoriek. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het soepel uitvoeren van de dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld het aankleden, tandenpoetsen, lopen, fietsen en schrijven.

Wat valt er allemaal onder de grove motoriek?

Grove motoriek en fijne motoriek, daar wordt onderscheid tussen gemaakt bij motorische ontwikkeling. Grove motoriek gaat over grote bewegingen die kinderen maken, zoals zwaaien, kruipen, lopen en zwemmen. Fijne motoriek gaat over het uitvoeren van meer subtiele handelingen, zoals schrijven, knippen en tekenen.